Morskie Centrum Nauki
im. prof. Jerzego Stelmacha

ul. T. Wendy 10, 70-655 Szczecin
NIP 9552447181
E-mail:
biuro@centrumnauki.eu

Dział promocji i PR
E-mail:
promocja@centrumnauki.eu

Witold Jabłoński
Dyrektor
Telefon:
+(48) 508 268 241
E-mail:
w.jablonski@centrumnauki.eu

Grzegorz Adamowicz
Specjalista ds. wystaw
Telefon:
+(48) 511 935 924
E-mail:
g.adamowicz@centrumnauki.eu

Piotr Maras
Specjalista ds. środków UE
Telefon:
+(48) 600 891 571
E-mail:
p.maras@centrumnauki.eu

Sara Maćkowiak
Sekretarka
Telefon:
+(48) 511 935 934
E-mail:
s.mackowiak@centrumnauki.eu

Wojciech Hawryszuk
Specjalista ds. digitalizacji
Telefon:
+(48) 511 996 772
E-mail:
w.hawryszuk@centrumnauki.eu

Jan Januchowski
Specjalista ds. budownictwa
Telefon:
+(48) 511 996 949
E-mail:
j.januchowski@centrumnauki.eu

Patrycja Skrobacka
Specjalistka ds. Edukacji
Telefon:
+(48) 511 936 070
E-mail:
p.skrobacka@centrumnauki.eu