Aktualności

10 w skali Beauforta

Eksponat pozwoli użytkownikowi odczuć na sobie siłę wiatru o określonej sile w skali Beauforta.

Eksponat składa się dmuchawy wyposażonej w dyszę formującą powietrze w strumień o średnicy wylotowej co najmniej 30 cm. Dodatkowo dmuchawa wyposażona będzie w rozpylacz dawkujący małe ilości wody (mgły wodnej).