Blog

1,2 mln USD za najsłynniejsze równanie świata

Cenę 1.243.708 dolarów zapłacił w licytacji nabywca odręcznego listu Alberta Einsteina, zawierającego najsłynniejsze bodaj równanie świata E= mc2.

Uzyskana kwota jest trzykrotnie wyższa od przewidywanej – organizujący licytację dom aukcyjny RR Auction z Bostonu spodziewał się, że sprzeda go za około 400 000 dolarów. Jest to już czwarty list Alberta Einsteina, który osiągnął wartość powyżej 1 mln USD.

1-17
Adresatem napisanego po niemiecku listu, datowanego na 26 października 1946 roku, jest polsko-amerykański fizyk pochodzenia żydowskiego Ludwik Silberstein – naukowiec, który w 1914 r. napisał jeden z pierwszych podręczników teorii względności i który w 1935 r. zakwestionował teorię Alberta Einsteina twierdząc, że znalazł w niej błąd. Pochodzący z prywatnego archiwum rodziny Silbersteina list to fragment trwającej wiele lat polemiki wybitnych naukowców. „Na twoje pytanie można odpowiedzieć ze wzoru E = mc2, bez żadnej erudycji” – napisał Einstein w liście napisanym na papierze firmowym Uniwersytetu Princeton, zgodnie z tłumaczeniem opublikowanym przez RR Auction.

2-13
Według archiwistów z Projektu Papierów Einsteina w Caltech i Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie (gdzie znajdują się dokumenty Einsteina), znane są tylko trzy przykłady holografów – i żaden z nich nie znajduje się w prywatnych rękach. Ten czwarty został po raz pierwszy ujawniany opinii publicznej właśnie podczas aukcji.
List oceniany jest jako ważny zarówno z holograficznego, jak i naukowego punktu widzenia, ponieważ pokazuje myślenie Einsteina na temat jednego z najbardziej podstawowych problemów fizycznych.

silberstein-2
Ludwik Silberstein. Urodził się 17 maja 1871 r. w Warszawie. Po ukończeniu edukacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uniwersytetach w Heidelbergu i Berlinie (jego profesorem był Max Planck) przez dwadzieścia lat uczył we Włoszech, zanim wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował jako fizyk dla Eastman Kodak w Rochester w stanie Nowy Jork. Matematyk i fizyk – jest autorem książek o rachunku wektorowym, optyce i ogólnej teorii względności. Znał biegle kilka języków, służąc jako tłumacz m.in. dla Maxa Plancka i Hendrika Antoon Lorentza. Był szanowanym partnerem najlepszych umysłów naukowych swojej epoki i często korespondował z wieloma słynnymi fizykami.

albert_einstein_head
Książka Silbersteina z 1914 r. „Teoria względności” była jednym z pierwszych angielskich podręczników na ten temat i pomogła uczynić tę teorię podstawą zajęć uniwersyteckich.
W latach trzydziestych ogłosił, że znalazł błąd w teorii Einsteina, publikując rozwiązanie równań pola Einsteina. Chociaż nie miał racji, jego naleganie na poddanie teorii Einsteina rygorystycznym eksperymentalnym i matematycznym badaniom tylko je wzmocniło. (za RR Auction)
holograf – dokument napisany w całości własnoręcznie (Słownik Języka Polskiego PWN).

(raj)
Źródło: RR Auction