Blog

15 szczecińskich LIDER-ów.

Z 379
projektów, dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu
LIDER, tylko 15 realizowano w Szczecinie. Pod koniec stycznia ogłoszono, że w
tegorocznej edycji do podziału przeznaczono 100 mln zł. Nabór wniosków w
konkursie potrwa do 16 marca 2020 roku
.

Piętnaście dofinansowanych
przez NCBR projektów nie stawia szczecińskich  środowiska naukowego w gronie krajowych liderów.
Ale nie jest to też wynik słaby. Jeśli uwzględnić fakt, że jedną czwartą
przydzielonych środków uzyskali naukowcy z Warszawy, w tym młodzi pracownicy
naukowi  Polskiej Akademii Nauk (w sumie
96 projektów), oraz że na drugim miejscu uplasował się bardzo silny ośrodek
naukowy w Krakowie (74), to z porównania wyników dziesięciu dotychczasowych edycji
LIDERA wynika, że stolicę Pomorza Zachodniego wyprzedzają tylko: Poznań (37
projektów), Wrocław (30), Łódź (20)  i – nieznacznie
– Lublin (16).

W ubiegłorocznej  edycji programu LIDER, podsumowanej w drugiej
połowie stycznia br.,  swoje pomysły
zgłosiło 233 młodych badaczy. Wśród 42 projektów,
którym przyznano dofinansowanie,. znalazły się dwa opracowane przez naukowców z
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Mgr inż. Paweł
Adamski
otrzymał 1,5 mln zł na realizację projektu mającego na  celu „otrzymywanie wysoce aktywnych
kobaltowo-molibdenowych katalizatorów syntezy amoniaku o rozwiniętej
powierzchni właściwej”. Nowy katalizator może znaleźć zastosowanie w zakładach chemicznych,
produkujących nawozy azotowe. Mgr inż. Paulina Bednarczyk uzyskała
wsparcie w wysokości 1,29 mln zł na opracowanie inteligentnych powłok
lakierowych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym. Chodzi o fotoutwardzalne
materiały polimerowe, zdolne do wielokrotnej samonaprawy.

W ramach programu LIDER młodym naukowcom
przyznawane są środki na stworzenie i prowadzenie własnych zespołów badawczych,
mających nie tylko zdolność zrealizowania określonych projektów badawczych. Preferowane
są wnioski dotyczące badań o dużym potencjale komercjalizacyjnym i  wdrożeniowym. O środki – maksymalnie 1,5 miliona
złotych – aplikować mogą doktoranci, nauczyciele akademiccy bądź osoby ze
stopniem doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Statystyczny LIDER
to 32-letni doktor nauk inżynieryjnych i technicznych, realizujący projekt z
partnerską uczelnią w dużym mieście. Najmłodszy laureat konkursu miał 24 lata.
Z grona wszystkich liderów 1/3 stanowią kobiety.

LIDER nie narzuca ograniczeń związanych
z dziedziną nauki, w której należy realizować projekt. Jest najdłużej trwającym
programem realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Od 2009 roku
odbyło się dziesięć jego edycji. 379 młodych naukowców otrzymało na autorskie
projekty badawcze niemal 427 mln zł. Średnia wartość grantu w programie wynosi
1,2 mln zł.

Tylko 1 procent projektów, ubiegających
się o dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Badania i Rozwoju, realizowanych
jest w przedsiębiorstwach. Młodzi liderzy innowacji, mających zbliżyć naukę do
gospodarki, nadal najchętniej pracują w laboratoriach  macierzystych uczelni (73% dotychczasowych
laureatów), jednostek organizacyjnych PAN (14%) lub innych jednostkach
badawczych (10%).

Nabór wniosków w XI konkursie LIDER potrwa
do 16 marca 2020 roku. Szczegółowe informacje na stronie internetowej NCBR https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xi-edycja/    

(raj)