Blog

18 maja- pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet na Morzu

„Dążymy do wspierania środowiska pracy na morzu bez barier dla kobiet” – powiedział Kitack Lim, sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO zapraszając do udziału w pierwszym Międzynarodowym Dniu Kobiet na Morzu.

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Morzu IMO obchodzony jest 18 maja każdego roku. W listopadzie 2021 roku IMO podjęła decyzję, że pierwsze święto obchodzone będzie  w 2022 roku.

5-24

Dzień ten poświęcony jest kobietom w branży i ma na celu promowanie rekrutacji, zatrzymywania i trwałego zatrudnienia kobiet w sektorze morskim, podnoszenie rangi kobiet w sektorze morskim, wzmacnianie zaangażowania IMO w realizację Celu 5 Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (równość płci) oraz wspierać prace mające na celu przeciwdziałanie  obecnej nierównowadze płci na morzu. 

6-16

Państwa członkowskie IMO, przemysł morski i wszystkie inne podmioty zajmujące się morzem są zachęcane przez Organizację do promowania i świętowania Międzynarodowego Dnia Kobiet w Morzu „w odpowiedni i znaczący sposób”.  

7-12

„Kobiety są integralną częścią siły roboczej na morzu, przyczyniając się do sukcesu linii żeglugowych, portów, usług lądowych i nie tylko. W inauguracyjnym Międzynarodowym Dniu Kobiet na Morzu, IMO chciałaby zobaczyć wiele twarzy kobiet na morzu.” – podaje organizacja na swojej stronie internetowej, zachęcając wszystkie pracujące na morzu i dla morza kobiety do publikowania w mediach społecznościowych zdjęć prezentujących je w ich środowisku pracy. Zdjęcia należy oznaczyć hashtagiem #WomenInMaritimeDay. Pierwsze fotografie pojawiły się już na profilach Facebook, Twitter czy Instagram.

8-13

Z okazji nowego święta w odbędzie się wirtualne sympozjum, które ma podkreślić potrzebę promocji pracy kobiet w gospodarce morskiej i włączenia ich do głównego nurtu społeczności morskiej. Za konieczne IMO uznaje szerszą reprezentację na szczeblach decyzyjnych. Sympozjum dotyczyć będzie również rozwoju kwalifikacji kobiet w sektorze morskim. Do udziału w sympozjum można się zarejestrować na stronie https://imo-org.zoom.us/webinar/register/WN_TgKXMbgmR2q9Ix4gS0K6-A

Dla potrzeb pierwszej edycji święta kobiet pracujących na morzu zaprojektowano logo, łączące symbol graficzny płci żeńskiej z kotwicą morską.

279346572_385915306759182_876839389051897181_n

am-szczecin

IMO – (Interntional Maritime Organization – Międzynarodowa Organizacja Morska) jest organizacją Narodów Zjednoczonych, zajmującą się sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu oraz zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez statki.

imo-events-banner-idwim_en

(raj)

Żródło: IMO

Foto: IMO, Facebook, Akademia Morska Szczecin