Blog

7000 ha Rosji mniej

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego potwierdzają, że arktyczna wieczna zmarzlina wzdłuż północnego wybrzeża Rosji topnieje z przerażającą prędkością.

Szacuje się, że w wyniku topnienia lodu i wymywania ziemi do morza, kraj ten traci rocznie około 7000 hektarów lądu – podał  norweski portal The Barents Observer. To gazeta internetowa, poświęcona Regionowi Morza Barentsa i Arktyce, mająca swą siedzibę w Kirkenes – norweskim mieście arktycznym,  położonym kilka kilometrów od granic z Rosją i Finlandią.

2-41

Zamarznięte niegdyś klify Oceanu Arktycznego w rosyjskiej Arktyce szybko się kurczą, pozostawiając nagie płycizny i wąskie plaże. Kierownik Pracowni Geoekologii Północy Uniwersytetu Stanislav Ogorodov, który specjalizuje się w dziedzinie geomorfologii morskiej i geoekologii polarnej stwierdził, że szacowana w skali roku utrata arktycznej linii brzegowej porównywalna jest z obszarem centralnej dzielnicy Moskwy.

3-41

Mniejsza ilość lodu morskiego przez dłuższe okresy roku powoduje coraz większe fale, kumulując negatywny efekt erozji wybrzeży wraz z topniejącą wieczną zmarzliną. Odwilż na arktycznym wybrzeżu trwa od lat 60. XX wieku, ale tempo topnienia Arktyki w ostatnich latach znacznie wzrosło.  Jako przykład The Barents Observer podaje wybrzeże wyspy Kolguyev, położonej na południowo-wschodnim Morzu Barentsa, które cofa się w tempie 2 metrów rocznie. Na niektórych obszarach Syberii Wschodniej to tempo jest jeszcze większe – osiąga 15-20 metrów corocznie.

4-30

5-19

Jak podał Arctic Report Card 2021 NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) obecnie Arktyka ociepla się trzy razy szybciej, niż  inne obszary  Ziemi. Wzrost emisji gazów cieplarnianych spowodował wzrost temperatur na całym świecie, jednak bieguny są regionami najbardziej podatnymi na gwałtowny wzrost temperatury. Wzrost globalnych temperatur powoduje, że lodowce i lód morski odrywają się i topnieją, powodując w ten sposób wzrost poziomu mórz. Następnie wprawiany jest w ruch nieustanny cykl ciągłego topnienia w Arktyce: wyższe (i cieplejsze) poziomy mórz dodatkowo ogrzewają lodowe wybrzeża Arktyki i powodują topnienie jeszcze większej ilości lodu polarnego i topnienie wiecznej zmarzliny.

6-15

noaa_logo-svg

Z raportu NOAA wynika, że Arktyka nadal ogrzewa się dwa razy szybciej, niż reszta planety. Systematycznie zmniejsza się pozimowa objętość lodu – w kwietniu 2021 r. była ona najniższa od początku prowadzenia ewidencji. Zdaniem autorów Arctic Report Card 2021 zmiany, w tym zazielenianie tundry i wzrost temperatury powierzchni,  są „spójne, alarmujące i niezaprzeczalne”. Sprawiają, że w połączeniu ze skutkami pandemii COVID-19 rdzenni mieszkańcy Alaski mają coraz trudniejszy dostęp do żywności.

(raj)

Źródło: thebarentsobserver.com . NOAA