Blog

75 mln EUR dla niebieskiej gospodarki

Utworzony
przez Unię Europejską fundusz BlueInvest finansować będzie start-upy  oraz małe i średnie przedsiębiorstwa,
realizujące inwestycje na rzecz gospodarczego wykorzystania morza. 75. milionami
euro zarządzać będzie Europejski Fundusz Inwestycyjny.

– Oceany jako pierwsze
odczują skutki zmiany klimatu, ale kryją w sobie również wiele potencjalnych
rozwiązań kryzysu klimatycznego w każdym sektorze morskim, od rybołówstwa i
akwakultury po morską energię wiatrową, energię fal i pływów morskich,
niebieską biotechnologię i wiele innych dziedzin związanych z innowacyjnością –
powiedział Virginijus Sinkevičius, europejski komisarz ds. środowiska,
oceanów i rybołówstwa podczas konferencji „BlueInvest Day”, inicjując
działalność nowego funduszu (Bruksela, 4 lutego 2020 r.)

1edb4df1b45481c2aa63c20ec324a364003cfc52-1367742

BlueInvest przeznaczony
jest dla przedsiębiorstw opracowujących i wdrażających rozwiązania na rzecz tak
zwanej niebieskiej gospodarki: wytwarzania energii odnawialnej, produkcji zrównoważonej
żywności pochodzenia morskiego czy opracowywania technologii informatycznej
wykorzystywanej w gospodarce morskiej.  Niebieska
gospodarka ma wspierać przedsięwzięcia realizowane zarówno przez
przedsiębiorstwa działające w środowisku morskim, również te działające daleko
od morskich wybrzeży.

Zadania finansowane z funduszu mają wspierać
bardziej zrównoważone metody wykorzystania zasobów mórz i oceanów. Źródłem
innowacji i wzrostu może być również realizowanie przedsięwzięć związanych z
ochroną środowiska.

– Oceany mają kluczowe
znaczenie dla życia na Ziemi. Są one jednak zagrożone i wymagają ochrony. Innowacyjne
rozwiązania w zakresie finansowania niebieskiej gospodarki umożliwiają nam zapewnienie
finansowania na rzecz ochrony oceanów i przekształcenia mórz w zrównoważone
zasoby gospodarcze – powiedziała Emma Navarro,
odpowiedzialna za niebieską gospodarkę wiceprzewodnicząca EBI.

4fa4ba8e896e37ac47c343d5c52a7be24f1af5d0-6191357

Nowy fundusz
ma wesprzeć projekty, umożliwiające wykorzystanie nie tylko funduszy publicznych,
ale też kapitał prywatny.

– Inwestycje w sektorze
niebieskiej gospodarki, które dziś zatwierdziliśmy, pokazują, w jaki sposób
można wykorzystać fundusze publiczne w UE w celu przyciągnięcia inwestycji
prywatnych i przyspieszenia rozwoju tego sektora. Cieszę się, że możemy
dziś uruchomić fundusz BlueInvest, który w połączeniu z dodatkowym
kapitałem prywatnym przyczyni się do realizacji agendy rozwoju europejskiej
niebieskiej gospodarki – stwierdził Alain Godard, dyrektor generalny Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego.

f22136c9172ed3e8d5be01d96a6b99bdea6ee09d-3556163

(raj)

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest
instytucją Unii Europejskiej udzielającą długoterminowych pożyczek, której
właścicielami są państwa członkowskie Unii Europejskiej. Udostępnia
długoterminowe finansowanie dla bezpiecznych inwestycji służących realizacji
politycznych celów UE.

8314be4b951bf14a82cb22ff7f5e147c24a3e0a5-4976028

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest
częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego głównym zadaniem jest
wspieranie europejskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez
ułatwianie im dostępu do finansowania. W ramach EFI mobilizowany jest zarówno
kapitał wysokiego ryzyka, jak i kapitał wzrostu, a ponadto opracowuje się
gwarancje i instrumenty mikrofinansowe ukierunkowane na ten segment rynku.
Wykonując to zadanie, EFI wspiera realizację celów UE na rzecz innowacji, badań
i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.