Blog

Akademia Morska Politechniką

„Dobra wiadomość przed świętami. Na taki „prezent” liczyliśmy, to prawda, ale nie spodziewaliśmy się go w tak krótkim terminie” – poinformowała na swoim profilu na Facebook Akademia Morska w Szczecinie. Uczelnia poinformowała, że Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o utworzeniu w naszym mieście Politechniki Morskiej. Decyzja ta kończy przeprowadzony w bardzo szybkim tempie proces legislacyjny.

– „Chcielibyśmy, żeby przyszły rok akademicki rozpocząć już pod nową nazwą i próbować rekrutację robić z taką świadomością młodzieży, że rekrutują się na politechnikę” – powiedział rektor Akademii Morskiej w Szczecinie kpt. ż. w. prof. Wojciech Ślączka podczas posiedzenia Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, w trakcie którego posłowie wszystkich opcji politycznych jednogłośnie poparli wniosek o podniesienie statusu uczelni. Posłowie spotkali się z władzami uczelni w siedzibie Senatu RP 26 stycznia 2022 roku.

2-48

„Uważam, że to jest jeden z klejnotów rodowych Pomorza Zachodniego. Uczelnia, która prócz wymogów urzędowych, ustawowych, ma coś, co najtrudniej zdobyć – reputację” – powiedział tamtego dnia marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

9 marca 2022 roku w Sejmie RP ustawę poparło 453 posłów, 4 wstrzymało się od głosu, nikt nie był temu wnioskowi przeciwny.

4-35

– To zaszczyt, że mogłem być wnioskodawcą ustawy, pod którą podpisali się wszyscy posłowie z województwa zachodniopomorskiego – poinformował po głosowaniu poseł na Sejm Arkadiusz Marchewka, który przeprowadził ustawę przez prace w komisjach i jako poseł sprawozdawca rekomendował jej poparcie na podczas sejmowych obrad  – Dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad utworzeniem Politechniki Morskiej, jestem przekonany, że podjęta dziś decyzja da jej mocny wiatr w żagle i przyczyni się do budowania jeszcze silniejszej marki – podkreślał poseł.

3-46

– ​To dla nas prestiż i krok do rozwoju, ale ponad wszystko – uczelnia w ten sposób podkreśli swój techniczny charakter – mówiła „Kurierowi Szczecińskiemu”  Weronika Gocłowska, rzeczniczka prasowa AM. – Od lat nasze nowo kreowane kierunki są silnie osadzone w gospodarce morskiej, ale w kształceniu i badaniach Akademia coraz szerzej „wychodzi na ląd”, stając się uniwersalnym zapleczem dla gospodarki regionu. Nasi inżynierowie transportu, logistyki, geodezji i kartografii czy informatyki – to wszechstronni specjaliści, którzy odnajdują swoje miejsce w rozmaitych branżach, niekoniecznie stricte związanych z gospodarką morską. ​Szczecin zyska wszechstronną, prestiżową politechnikę, uczelnię, która będzie przyciągać swoją wyjątkowością, to jest aspektem morskim i swoją solidnością – charakterem politechniki.

logo-dwa

Pod nowym szyldem szczecińska uczelnia morska rozpocznie działalność od 1 września br.

Akademia Morska w Szczecinie kontynuuje tradycje edukacji morskiej, rozpoczęte w 1947 roku przez jednowydziałową Państwową Szkołę Morską (zlokalizowaną wówczas w budynku przy ul. Piastów 19). Kształci oficerów – nawigatorów, mechaników i elektryków zgodnie z nowoczesnymi standardami i wymogami światowej floty, a także wykwalifikowanej kadry sektorów IT, geodezji oraz TSL (transport-spedycja-logistyka) – ze szczególnym uwzględnieniem branży morskiej. Powstanie w roku 2019 dwóch nowych wydziałów (Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki oraz Wydziału Informatyki i Telekomunikacji ) wyznacza obecnie trend w rozwoju uczelni, która wyraźnie zwróciła się w kierunku technologii cyfrowych i świata IT, co odpowiada bieżącemu zapotrzebowaniu na polskim i światowym rynku pracy.

nawigator

W strukturach Akademii Morskiej działają ośrodki szkoleniowe oraz centra badawcze, m.in.: Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich, Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego, Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu czy statek badawczo-szkolny „Nawigator XXI”. Na ukończeniu jest Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP). Dzięki wyposażeniu w najnowocześniejsze symulatory i laboratoria, jednostki te z powodzeniem wspierają szkolenie studentów oraz kadr oficerskich, a także badania naukowe.
Aby pozyskać kontrahentów oraz najlepiej wykorzystać potencjał, powołano w AM Szczecin Centrum Transferu Technologii Morskich, służące komercjalizacji wyników badań naukowców Akademii Morskiej, a także Centrum Innowacji Akademii Morskiej – spółkę celową, której zadaniem jest łączenie nauki i biznesu.

(raj)

Źródło: Akademia Morska w Szczecinie