Aktualności

Architekt na budowie MCN

Na terenie budowy Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie spotkali się przedstawiciele generalnego wykonawcy – firmy ERBUD. S.A. z projektantem budynku architektem Piotrem Płaskowickim.

W spotkaniu uczestniczyli również: Tomasz Zagiczek z firmy PM Services – inżyniera kontraktu, dyrektor MCN Witold Jabłoński oraz rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych. Omówiono stan realizacji inwestycji pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego. Architekt Piotr Płaskowicki uzgodnił z przedstawicielami inwestora
i wykonawcy techniczne warunki, jakie musi spełniać zewnętrzna ściana elewacji zaprojektowana jako oryginalna ażurowa siatka ozdobna. Ten   element architektoniczny, który w zamyśle projektanta ma decydować o wyglądzie elewacji, musi jednocześnie spełniać określone wymogi bezpieczeństwa. Architekt omówił szczegóły techniczne dotyczące wykonania zewnętrznej ściany elewacji, materiały z jakich ma być wykonana i jakie wymogi musi spełniać złożona z paneli ozdobna siatka metalowa, która będzie charakterystycznym elementem decydującym o zewnętrznym wyglądzie bryły budynku. Zgodnie z założeniami projektu siatka zamontowana na ścianach, nie powinna przesłaniać kolorystyki budynku. Morskie Centrum Nauki na Łasztowni będzie przypominać kadłub statku zacumowanego przy nabrzeżu wypełnionego różnokolorowymi kontenerami morskimi. Spotkania inwestora z wykonawcą i projektantem są niezbędne na każdym etapie realizacji inwestycji. Pozwalają na wzajemne konsultowanie procesu budowlanego.