Blog

Blaknięcie korali Wielkiej Rafy

Rosnąca temperatura wód mórz i oceanów sprawia, że w ciągu ostatnich 25 lat australijska Wielka Rafa Koralowa straciła ponad połowę swoich koralowców – alarmuje DIVERS24, największy polski portal poświęcony nurkom i nurkowaniu.  Efektem tych negatywnych procesów jest blaknięcie korali, prowadzące w efekcie do ich poważnego osłabienia i wymierania.

Zjawisko blaknięcia badacze łączą ze wzrostem temperatury w oceanach, który jest wynikiem ocieplenia klimatu. Następuje ono w momencie, gdy woda jest zbyt ciepła i trwa to zbyt długo. Pod wpływem stresu środowiskowego symbioza między gospodarzem zwierzęcym (parzydełkowcami z rzędu korali madreporowych) i żyjącymi w ich tkankach mikroalgami z rodziny Symbiodiniaceae zostaje przerwana. Kiedy mikroalgi ulegają degradacji lub wydaleniu, widoczny pozostaje tylko biały, wyglądający na wyblakły szkielet koralowca pod niemal przezroczystym zwierzęciem. Jeśli stresujące warunki nie ustępują, koralowiec umiera.

fgb1412

Jak podaje CORDIS – portal prezentujący i popularyzujący wyniki badań naukowych prowadzonych przez Unii Europejskiej  – masowe blaknięcie raf koralowych odnotowywane jest od lat 80. XX wieku.  Największe nasilenie tego zjawiska odnotowano w 2016 r.

DIVERS24 cytuje australijskie media alarmujące, że blaknięcie koralowców jest rozległe i obejmuje północną oraz centralną część rafy.

– Na obszarach w centralnej części Wielkiej Rafy Koralowej, gdzie stres cieplny był najgorszy tego lata, zaczynamy dostrzegać rosnącą śmiertelność koralowców – powiedział prof. David Wachenfeld.

3-wikipedia

Obumieranie koralowców zagraża gatunkom ryb znajdujących w rafach koralowych pożywienie, siedlisko i schronienie przed drapieżnikami. Z badania opublikowanego w „Proceedings of the Royal Society Biological Sciences” wynika, że wzrost temperatury wody może zagrozić ponad 40 procentom ryb żyjących wokół raf.  Międzynarodowy zespół naukowców, kierowany przez Giovanniego Stronę z Uniwersytetu w Helsinkach, wykonał mapy głównych regionów rafowych świata aby ocenić, w jakim stopniu różnorodność ryb rzeczywiście zależy od różnorodności koralowców.

Z badania wynika, że ​​w pesymistycznym scenariuszu lokalna różnorodność ryb zmniejszy się do 2060 r. o 40% . Wiele innych gatunków zostałoby pośrednio dotkniętych skutkami obumierania koralowców. Proces ten postępowałby w różnym tempie w różnych rejonach świata – jeśli sieci pokarmowe rafy koralowej zaczną się rozpadać  Środkowy Pacyfik straciłby ponad 60 procent gatunków ryb rafowych, podczas gdy zachodni Atlantyk – 10 procent.

Wielka Rafa Koralowa stanowi obszar objęty szczególną ochroną. W 1981 r. została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

(raj)

Źródła: royalsocietypublishing.org, ec.europa.eu, divers24.pl,

Fot. Wikipedia, Oregon State University