Aktualności

Co to takiego DNA?

Szkoła Jungów na ZUT

W najbliższą sobotę 18 stycznia spotykamy się na warsztatach w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Nasi studenci zapoznają się z metodami rozmnażania roślin w warunkach laboratoryjnych. Dowiedzą się jakie są kolejne etapy namnażania i co jest do tego niezbędne. Ponadto, dowiedzą się jak można wykorzystać praktycznie uzyskane w ten sposób rośliny.

Uczestnicy zajęć dokonają także analizy materiału genetycznego DNA pozyskanego z roślin. Nauczą się izolować DNA z tkanki roślinnej i analizować produkty rozdziału na elektroforegramach.

Zajęcia odbędą się w budynku ZUT na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ul. Słowackiego 17. Dzieci zostaną odebrane z holu przy szatni.

Laboratorium znajduje się na II piętrze s. 204 (na końcu korytarza szklane drzwi).

Warsztaty potrwają od godz. 9 do godz. 12.

Do zobaczenia!