Blog

Czy starożytne wirusy odżyją?

Nawet 15 tysięcy lat mogą mieć wirusy odnalezione przez mikrobiologów z Ohio State University badających lodowce na Wyżynie Tybetańskiej. Większość z nich nie była dotąd badaczom znana. a.

Naukowcy przeanalizowali skład rdzeni lodowych, pobranych z lodowca Guliya w Zachodnich Chinach. Rdzenie są zbierane na dużych wysokościach – Guliya ma wysokość 22 000 stóp nad poziomem morza. Stosując kombinację tradycyjnych i nowych, nowatorskich technik datowania tego rdzenia lodowego ustalili, że lód miał co najmniej 14 400 lat. Narastające warstwy lodu „magazynowały” wszystko, co znajdowało się w ówczesnej atmosferze, w tym pyły, pyłki roślin czy mikroorganizmy. „Warstwy te tworzą swego rodzaju oś czasu, którą naukowcy wykorzystali do lepszego zrozumienia zmian klimatycznych, drobnoustrojów, wirusów i gazów na przestrzeni dziejów” – podał Ohio State University na swojej stronie internetowej. . Analiza zebranego materiału pozwala na zbadania zmian klimatycznych oraz ewolucji drobnoustrojów na przestrzeni wieków.

Zidentyfikowane wirusy nie mają wspólnego, uniwersalnego genu, więc próba ustalenia ich związku ze znanymi już wirusami jest żmudna i długotrwała. Aby to ustalić naukowcy porównują zestawy genów znanych wirusów, które są skatalogowane w naukowych bazach danych.

W pobranych próbkach udało się naukowcom zidentyfikować materiał genetyczny 33 wirusów. Tylko cztery zostały już wcześniej zidentyfikowane. Pochodziły prawdopodobnie z gleby lub roślin, a nie ze zwierząt czy ludzi.

– Niewiele wiemy o wirusach i drobnoustrojach w tych ekstremalnych środowiskach oraz o tym, co tak naprawdę tam jest – powiedział Lonnie Thompson, współautor badań, profesor uniwersytecki nauk o Ziemi w stanie Ohio – Badanie wirusów w lodowcach jest stosunkowo nowe, jak dotąd tylko dwukrotnie udało się zidentyfikować wirusy w starożytnym lodzie z lodowca. Ale jest to dziedzina nauki, która staje się coraz ważniejsza wraz ze zmianami klimatu, powiedział.

Naukowcy nie potrafią, jak dotąd, odpowiedzieć na pytanie, czy „uwalniane” w wyniku coraz szybszego topnienia lodowców mikroorganizmy mogą „obudzić się” po tysiącach lat i co z tego „przebudzenia” może wyniknąć. Jak bakterie i wirusy reagują na zmiany klimatu? Ustalono natomiast, że gdy badacze rozmrozili próbki wydobyte na Wyżynie Tybetańskiej, około połowa z nich zaczęła wykazywać oznaki aktywności.

„Niewiele wiemy o wirusach i drobnoustrojach w tych ekstremalnych środowiskach oraz o tym, co tak naprawdę tam jest”, powiedział Thompson . „Dokumentacja i zrozumienie tego jest niezwykle ważne: jak bakterie i wirusy reagują na zmiany klimatu? Co się stanie, gdy przejdziemy z epoki lodowcowej do okresu ciepłego, jak teraz?”

Naukowcy z OSU przekonują, że metoda odkażania rdzeni i badania drobnoustrojów i wirusów w lodzie, opracowana przez Zhi-Ping Zhong z Ohio State University, głównego autora badania, może pomóc nie tylko w badaniu historii Ziemi i zachodzących na naszej planecie zmian, ale też umożliwić poszukiwanie sekwencji genetycznych w innych ekstremalnych, lodowych środowiskach – na Marsie, na Księżycu czy na pustyni Atacama.

Wyniki badań próbek z Wyżyny Tybetańskiej opublikowane zostały w naukowym czasopiśmie „Microbiome”.

(raj)

Źródło: Ohio State University.