Aktualności

ERBUD wspiera swoich pracowników z Ukrainy

Generalny wykonawca budynku Morskiego Centrum Nauki włączył się do akcji wsparcia pracowników z Ukrainy pracujących na budowach tej firmy. Spółki z Grupy ERBUD wraz z fundacją ERBUD stworzyły specjalny fundusz przeznaczony na pomoc dla Ukrainy. Na ten cel przeznaczono 1,5 miliona zł.

200 tys. zł wpłynie na konto Polskiej Akcji Humanitarnej, 100 tys. zł przeznaczone zostanie na jednorazowe zapomogi dla pracowników ERBUDU. Pozostała kwota przekazana będzie na bieżące potrzeby pracowników zatrudnionych na budowach realizowanych przez firmę.  ERBUD deklaruje również pomoc w zakwaterowaniu i transporcie oraz pomoc psychologiczną także dla dzieci i wsparcie prawne. Lista potrzeb jest bardzo długa.

ERBUD prosi o włączenie się do akcji. Firma podaje nr konta swojej Fundacji:

84 1140 1977 0000 3058 7400 1007

Wpłat można dokonywać z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”.