Aktualności

Goście z Komitetu Monitorującego program INTERREG w MCN.

Morskie Centrum Nauki odwiedzili członkowie Komitetu Monitorującego dla Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027.

To nowe gremium na pierwsze swoje posiedzenie wybrało Szczecin.
W skład ponad pięćdziesięcioosobowej grupy wchodzą przedstawiciele instytucji regionalnych, ministerstw z Polski, Niemiec, Litwy, Danii i Szwecji. Wśród gości, którzy odwiedzili MCN byli: Magdalena  Bednarczyk-Sokół – dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Egle Spudulyte – przedstawicielka Komisji Europejskiej oraz Steffen Schubert – przewodniczący Komitetu Monitorującego. Celem programu jest zbudowanie innowacyjnego, atrakcyjnego i aktywnego Południowego Bałtyku. Przeznaczono na to 83 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Beneficjentami programu mogą być między innymi instytucje, organizacje i jednostki samorządu terytorialnego. Program obejmuje 26 podregionów w pięciu krajach bałtyckich: Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji.