Blog

HY-WAY TO HEL

Jeszcze w 2020 roku na Pomorzu mają rozpocząć się testy, sprawdzające możliwość praktycznego  wykorzystania napędzanej wodorem floty autobusów. Również w tym  roku pasażerów podróżujących po Mierzei Helskiej przez jeden miesiąc wozić ma pociąg ciągnięty przez wodorową lokomotywę. Ogłoszony w Gdyni projekt „Hy-way to Hel” zakłada organizację transportu szynowego i morskiego do Helu zasilanego wodorem oraz uruchomienie ekosystemu zdolnego do dostarczenia co najmniej 2 tysięcy ton „zielonego” wodoru rocznie na potrzeby transportu publicznego.
„Hy-way to Hel” to flagowy projekt programu Pomorskiej Doliny Wodorowej. Jego ogłoszenie było punktem kulminacyjnym drugiej edycji Polskiej Konferencji PCHET 2 (Gdynia, październik 2019 r.), poświęconej  zastosowaniu technologii wodorowych w transporcie i energetyce, rozwiązaniom legislacyjnym niezbędnym dla rozwoju energetyki wodorowej, możliwościom finansowania oraz modelom biznesowym, umożliwiającym wykorzystanie wodoru jako nośnika energii.

7eb18db6d4bcd0ac790063f520863566e54789b2-8022859

– Nasze działania pod marką “Hy-Way to Hel” mają na celu stworzenie wodorowej linii kolejowej na Hel. Takie połączenie nie wymaga ponoszenia kosztów na budowę nowej infrastruktury, jak w przypadku budowy instalacji elektryfikacji trakcji – przekonuje w wywiadzie dla portalu trójmiasto.pl Damian Mucha z Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych – Mieszkańcy, włodarze i biznes zobaczą, że taki pojazd jest świetną alternatywą, a nawet atrakcją. Zero emisji spalin i mniejszy hałas dostrzegą i polubią wszyscy, a do tego ochronimy Półwysep Helski przed niszczącą inwestycją w elektryfikację.

– Technologie wodorowe wykazują dojrzałość technologiczną. Są to technologie znane od lat i stosowane również w polskim przemyśle. Polska jest 5 producentem wodoru na świecie. Jest to technologia sprawdzona i bezpieczna. Ważne dla powodzenia projektu „Hy-way to Hel” będzie szeroko zakrojona promocja tego rodzaju technologii w społeczeństwie i przekonanie ludzi, że jest to czyste i bezpieczne paliwo przyszłości – powiedział Marek Foltynowicz, ekspert ds. wodoru w Grupie Lotos.

Jak podają autorzy raportu „Wodorowa alternatywa” (Warszawa, kwiecień 2019 r. Autorzy: Michał Dorociak. Maciej Tomecki. 300gospodarka Sp. z o.o.) już obecnie Polska jest jednym z największych producentów wodoru w Europie. Produkuje się w naszym kraju około megatony tego pierwiastka, co odpowiada 14 procentom zapotrzebowania na ten surowiec w Unii Europejskiej. Tylko w Grupie LOTOS wytwarza się 15,5 tony wodoru na godzinę – to tyle, ile autobus napędzany wodorem zużywa przez cały rok.

Wodór jest paliwem zeroemisyjnym i jako taki stanowi atrakcyjną i realną alternatywę dla paliw ropopochodnych. Jak podaje cytowany raport sektor transportu jest jednym z głównych źródeł emisji CO2 w Polsce. Chociaż zgodnie z protokołem z Kioto Polska ograniczyła emisje dwutlenku węgla o 40 proc.  w stosunku do 1988 r., to jednocześnie pomiędzy rokiem 1990 a 2016 emisje z transportu wzrosły o 62,4 proc., najmocniej w całej Unii Europejskiej. Potrzeba redukcji emisji w tym sektorze jest więc wyjątkowo pilna.

Grupa Lotos ma szansę nie tylko być pierwszym w Polsce producentem oczyszczonego wodoru, który można zastosować w transporcie opartym na ogniwach paliwowych, ale także wybudować dwie pierwsze stacje umożliwiające tankowanie czystego wodoru przez samochody osobowe i ciężarowe. W czasie odbywającego się w grudniu 2018 roku w Katowicach szczytu klimatycznego COP24 z Connecting Europe Facility podpisana została umowa na finansowanie projektu „Pure H2”, dzięki czemu już za 2 lata wodór będzie można zatankować w bezpośrednim sąsiedztwie gdańskiej rafinerii oraz na warszawskiej stacji paliw sieci Lotos przy ul. Łopuszańskiej. Na obu stacjach dostępny będzie H35 (350 bar) lub H70 (700 bar). Koszt inwestycji wynosi blisko 10 mln euro.

b75accb228cc3dae005a70616427f36a72eb96ca-2194839

(raj)
Pomorska Dolina Wodorowa

program mający na celu stworzenie warunków do praktycznego wdrożenia na Pomorzu transportu opartego o „zielony” wodór, czyli wodór wytwarzany dzięki energii odnawialnej. Jego autorzy chcą, by do 2030 roku paliwo wodorowe miało 15% udziału w transportowym miksie energetycznym województwa pomorskiego. Chodzi nie tylko o autobusy miejskie na wodór, ale także pociąg czy prom na Hel o napędzie wodorowym.
Program został zainicjowany podpisaniem (1 października 2019 r.) przez interesariuszy deklaracji o współpracy. Są nimi:

• Województwo Pomorskie
• Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych
• Gmina Miasta Gdynia
• PKP Energetyka S.A.
• Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
• Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie off-shore i portowo-logistyczne (ISP1)
• Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (ISP3)
• Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot.