Blog

HydroDron elektryczny i autonomiczny

Zainstalowane
na HydroDronie systemy autonomicznej nawigacji i automatycznej hydrografii 3D
będą rozwiązaniem innowacyjnym na skalę światową. Jednostka będzie mogła
wykonywać pomiary batymetryczne i sonarowe w trybie autonomicznym, realizując zaplanowaną
wcześniej trajektorię oraz przeprowadzając automatyczną analizę danych
pomiarowych 3D (wokół platformy) w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
Hydrografia 3D to kolejny projekt, realizowany przez Marine Technology Sp. z o.o.
dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

1f56b8eb8afd7a822f4127d1fce4d5845325efd0-8542416

HydroDron
to bezzałogowy katamaran o długości 4 metrów, szerokości 2 m,  niewielkim zanurzeniu –  od 20 cm w części dziobowej do 50 cm w części
rufowej. Służy do wykonywania pomiarów hydrograficznych w obszarach portów, na
redach, w rzekach, jeziorach, zalewach czy zatokach. Jego głównym zadaniem jest
tworzenie map dna morskiego, ułatwiających nawigację statków, ale w przyszłości
może być on wykorzystywany również m.in. do sprawdzania stanu budowli
hydrotechnicznych jak np. zapory i śluzy czy do badania jakości wody. To pierwsza
tego typu jednostka w Polsce, która pracuje bez załogi.

Nie jest wielki, co stanowi jeden z jego atutów – można go przewieźć w rejon misji
na przyczepie samochodowej bądź na większej jednostce nawodnej (statku – bazie)
i wodować na plaży, z brzegu, nabrzeża,
pomostu lub ze statku – bazy. Może pracować na akwenach niedostępnych lub
trudno dostępnych dla większych jednostek załogowych, których użycie może być
niemożliwe bądź nieopłacalne. „Takie zastosowanie jest szczególnie istotne na
śródlądowych drogach wodnych, w tym na Wiśle i Odrze, których znaczenie wobec
dążeń do przenoszenia ładunków z dróg i autostrad na drogi wodne jest jednym z
priorytetów Unii Europejskiej” – wyjaśnia na swojej stronie internetowej Marine
Technology Sp. z o.o., która zaprojektowała, wybudowała i wyposażyła HydroDrona.

f4bd72552c118a9baaf3b8dff76f124c6699633f-5516650

Wyposażony
jest w dwa silniki elektryczne, pracujące niezależnie od siebie (Torqeedo
Cruise 4.0 RL o mocy 4 kW każdy), które zapewniają odpowiednią prędkość i
manewrowość, w tym prędkość maksymalną ponad 10 węzłów. 16 akumulatorów LiFePo4
o napięciu 3,2 V każdy, umieszczone są w dwóch, niezależnych od siebie panelach
akumulatorowych. Bateria akumulatorów doładowywana jest dodatkowo 2 panelami
fotowoltaicznymi. Zapas energii zapewnia pracę systemu do około 12 godzin przy
prędkości pomiarowej 4 węzły. Pracuje cicho i nie emituje
do środowiska żadnych gazów, co umożliwia wykorzystywanie go nawet
w rezerwatach przyrody.

–  Po powrocie do bazy podłączany jest do zasilania
i przez noc ładuje akumulatory. Rano jest znowu gotowy do pracy
– mówi prof.
Andrzej Stateczny –  Korzysta z
czystej energii, nie potrzebuje benzyny czy innego paliwa. Nie wydziela toksyn,
spalin, dwutlenku węgla
.

Wyposażony
jest w system łączności i transmisji danych i zestaw sensorów pomiarowych
i obserwacyjnych:  radar 3D, system
LIDAR, który za pomocą światła wyznacza obszar pomiarowy
i mapuje brzeg, oraz dalmierze laserowe, kamery, echosondy
i sonar 3D, zintegrowane z pokładowymi komputerami przemysłowymi.  Sensory nawigacyjne zamontowane są na
składanym automatycznie maszcie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu jednostki
oraz dojścia do rejonu pomiarowego.

ce3991ea888d298106f03a2bb811594bfe54cd75-1473647

Podczas ostatnich XX Międzynarodowych Targów Morskich i Konferencji
BALTEXPO 2019 HydroDron spółki Marine Technology  wyróżniony został w konkursie Złota Kotwica w
kategorii produkt. BALTEXPO to największe w Polsce i jedno
z najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń targowo-konferencyjnych
poświęconych gospodarce morskiej. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad
250 firm i organizacji z 23 krajów.

2ff6beba9ab25f35c7b294e5afe7452bf93debd9-1899665
cc8a2c615799adff9f6a16a400b19f538465cb24-5367850

prof. dr inż. Andrzej Stateczny – założyciel i prezes
Marine Technology Sp. z o.o. Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Inżynierii
Lądowej i Środowiska; Katedra Geodezji Politechniki Gdańskiej. Wcześniej był
pracownikiem naukowym Politechniki Szczecińskiej/ZUT (Wydział Informatyki, Instytut
Grafiki Komputerowej i Systemów Multimedialnych) i Akademii Morskiej w
Szczecinie (Wydział Nawigacyjny; Katedra Geoinformatyki, Instytut Inżynierii
Ruchu Morskiego). Jest członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz Polskiej
Akademii Nauk (Wydział IV Nauk Technicznych; Komitet Geodezji)

Marine Technology sp. z o.o. jest organizacją non profit o
profilu badawczym w zakresie nawigacji, hydrografii, geoinformatyki, geodezji i
kartografii, teledetekcji, fotogrametrii, informatyki i innych.  Spółka, od rozpoczęcia działalności w roku
1998, realizuje badania m.in. w zakresie projektowania ergonomicznych
interfejsów graficznych oraz map elektronicznych, w tym zdobyte w trakcie opracowywania
kolekcji komórek map elektronicznych dla Rzecznego Systemu Informacyjnego
(RIS). Dysponuje własną, kompletną linią produkcyjną do kodowania komórek
elektronicznych map nawigacyjnych zarówno w wersji morskiej jak i śródlądowej.
Marine Technology wykonała w 2013 r. kolekcję, pierwszych w Polsce,
śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych, obejmujących cały obszar
wdrożenia systemu RIS Dolnej Odry. Mapy te zostały wdrożone w Centrum RIS
Dolnej Odry.

(raj)

Źródła:
Marine Technology, sztucznainteligencja.org.pl, gospodarkamorska.tv