Blog

ICEMILL, czyli słodka woda z oceanu

– „Icemill” to efekt uboczny moich badań dotyczących odsalania wody morskiej w celu zaopatrywania habitatów w wodę pitną – mówi Katarzyna Przybyła, doktorantka Politechniki Wrocławskiej, autorka koncepcji instalacji pozwalającej na pozyskiwanie wody pitnej z zasolonej wody oceanów.

d3c60629b67a9f6994a3e6387136d05db1aa9169-6626458

„Icemill – pure water for global sustainability” to idea ogromnej instalacji bazującej na metodzie odsalania przez zamrażanie. Opiera się ona na zjawisku krystalizacji cząsteczek wody – temperatura zamarzania czystej wody jest bowiem wyższa, niż roztworu wody morskiej.

ae1bebfc8c8b1cad5448fa8f103497d6c71e11eb-2467496

– Krystalizacji ulegają najpierw cząsteczki czystej wody, oddzielając się od roztworu w postaci lodu. W porównaniu do innych technologii, zamrażanie jest mniej energochłonne i tańsze, a ze względu na ujemną temperaturę roboczą znacznie redukuje korozję – tłumaczy Katarzyna Przybyła, doktorantka Politechniki Wrocławskiej, autorka projektu.

e460c164c363a7736c1f564d2a0171e2b8373f23-4144657

Instalacja mogłaby powstać na bazie struktury żyroskopu. Cylinder zewnętrzny służyłby do produkcji lodu i mógł się obracać niezależnie od części wewnętrznej, a umieszczony w środku lodowy młyn obracałby się zgodnie z trzyfazowym cyklem procesu odsalania: produkcji, czyszczenia i topienia lodu. Lód byłby wytwarzany w zbiornikach instalowanych na lodówkach. Zbiornik miałby formę zwężającego się cylindra, co wspomagałoby proces oczyszczania lodu – solanka wypływałaby samodzielnie dzięki grawitacji i wracała do oceanu. Zastosowanie zbiorników zapewniałoby też większe możliwości transportu – czysta woda mogłaby być przewożona nie tylko tankowcami, ale i innymi jednostkami.

73b85296bb8d87267f1f6320fe9c25c4a39926e3-9704852

Projekt Katarzyny Przybyły był częścią wystawy głównej „Design and Utopia: From Manifesto to Action” w Muzeum Franza Mayera w Meksyku. Praca została pokazana w sekcji dotyczącej kryzysu klimatycznego („Climate Emergency”) obok plansz poświęconych m.in. Grecie Thunberg i zainicjowanemu przez niej ruchowi „Skolstrejk for Klimate” czy wideo z amerykańską kongresmenką Alexandrią Ocasio-Cortez, autorką koncepcji Nowego Zielonego Ładu.

c31bfb7860eec870af6eacc96f4eaa4c6bddf2a6-1887500

Ten „efekt uboczny” pracy doktorantki z Wrocławia zdobył trzy międzynarodowe nagrody: pierwsze miejsce w konkursie reThinking Competition, wyróżnienie honorowe w Evolo Skyscraper i wyróżnienie honorowe w Jacques Rougerie Competition (konkurs organizowany we współpracy z Institut de France, czyli Francuską Akademią Naukową) oraz trzecie miejsce w polskim Konkursie dla Młodych Architektów i Inżynierów magazynu Builder.

196c30e520ba600c0ef243598ba20eed4380f938-9787489

Katarzyna Przybyła pracuje obecnie nad rozprawą doktorską na temat współczesnych możliwości i perspektyw kształtowania podwodnych habitatów mieszkalnych.

(raj)

Źródło: Politechnika Wrocławska.

f955e22c14a6504b676d89e31ea355c7c410f6c1-9452862