Aktualności

Kamień węgielny i kapsuła czasu MCN

W poniedziałek 7 października 2019 r. uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budynek Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. W uroczystości wzięli udział: marszałek Olgierd Geblewicz, zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska, prezes zarządu ERBUD
S.A. Józef Adam Zubelewicz oraz parlamentarzyści i radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Dyrektor MCN – Witold Jabłoński witając gości przypomniał ideę powstania instytucji powołanej przez radnych Sejmiku 12 września 2017 r., która jest finansowana z budżetu województwa i środków europejskich. Centrum odwołuje się do dziedzictwa i działalności profesora Uniwersytetu Szczecińskiego, Jerzego Stelmacha – wybitnego astrofizyka i kosmologa, popularyzatora nauki, dziekana Wydziału Matematyczno – Fizycznego, dyrektora Instytutu Fizyki, laureata nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego, pomysłodawcy pierwszego Centrum Nauki w Polsce. Jego marzeniem było powstanie multimedialnej placówki naukowo – edukacyjnej poświęconej m.in żegludze i szkutnictwu oraz jego historii na Bałtyku.

Wystawa stała będzie obejmowała ponad 200 eksponatów związanych z morzem i wodą. Znajdą się tu również pracownie i laboratoria. Zwiedzający będą mogli samodzielnie przeprowadzać eksperymenty oraz w nich uczestniczyć. Centrum będzie też miejscem współpracy naukowców.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz mówił o roli Morskiego Centrum Nauki jako samorządowej instytucji kultury dla obecnych i przyszłych pokoleń szczecinian. „Miałem okazję wmurowywać kamień węgielny pod budowę m. innymi
Filharmonii Szczecińskiej, dziś kolejny pod budowę instytucji kultury – Morskiego Centrum Nauki. Dziękuję miastu – gminie Szczecin za to, że oddało ten teren pod budowę MCN, inwestycji która przyczyni się do krzewienia wiedzy o morskości Szczecina”. Prezydent Krzysztof Soska powiedział: „Mamy szansę, aby powstał tu obiekt, który będzie ikoną miasta, wizytówką Szczecina”. Józef Adam Zubelewicz prezes ERBUD S.A. – generalnego wykonawcy budynku wyraził radość z powodu realizacji budynku w tak pięknym otoczeniu. „Jestem przekonany, że za 20 miesięcy zrealizujemy te inwestycję” – powiedział.

Budynek MCN kształtem będzie przypominać bryłę statku o wysokości 14 metrów i długości 122 metrów, z tarasem widokowym na dachu i miejscem na restaurację. Będzie miał powierzchnię ponad10 tys. m2. Odczytano akt erekcyjny, który podpisali: marszałek Olgierd Geblewicz,
prezydent Krzysztof Soska, prezes Józef Adam Zubelewicz, Halina Stelmach – żona patrona MCN, Paweł Zalewski – przewodniczący Rady Programowej oraz dyrektor MCN – Witold Jabłoński.
Akt erekcyjny trafił następnie do kapsuły czasu, w której umieszczono również gazety z artykułami na temat Morskiego Centrum Nauki, nagranie audycji radiowej z profesorem Jerzym Stelmachem, książkę Haliny Stelmach „Wspomnienie o moim mężu” oraz zdjęcia.

Przedstawiciele kościoła Protestanckiego, Prawosławnego i Katolickiego odmówili modlitwę ekumeniczną. Sygnatariusze aktu erekcyjnego wmurowali kamień węgielny. Uroczystość uświetnił koncert „Sylwester Ostrowski & The Jazz Brigade.”