Aktualności

Kilkanaście firm zainteresowanych wykonaniem wystawy stałej w Morskim Centrum Nauki

28 sierpnia w Szczecinie odbyło się spotkanie z firmami zainteresowanymi realizacją wystawy
stałej, która mieścić się będzie w budynku MCN. W ramach tzw. dialogu technicznego
inwestor konsultuje z przedsiębiorstwami profesjonalnie realizującymi wystawy dla muzeów
i centrów nauki kształt przyszłej ekspozycji w oparciu o opracowaną koncepcję.

To procedura poprzedzająca ogłoszenie przetargu na wykonanie, dostarczenie, zamontowanie,
uruchomienie i serwis około 200 eksponatów, które rozmieszczone będą na 3 piętrach
budynku Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Do dialogu zgłosiło się 13 firm, 10 z Polski
i 3 z zagranicy. Ideę i założenia projektu oraz koszty i koncepcję realizacji przedstawił
dyrektor MCN Witold Jabłoński. Przypomniał o dotychczas wykonanych pracach
poprzedzających budowę MCN, o idei patrona MCN profesora Jerzego Stelmacha i
inicjatywie marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza
wspierającego powstanie instytucji. O szczegółach ekspozycji opowiedział Piotr Kossobudzki
– autor koncepcji wystawy stałej. Przedstawiciele firm zainteresowanych realizacją
ekspozycji pytali m. innymi o założenia techniczne wystawy, wymogi dotycząc eksponatów i
materiałów do ich produkcji. Pytania dotyczyły również interaktywności wystawy, grup
odbiorców, a nawet możliwości ewentualnych modyfikacji w projekcie budynku. Firmy
interesowały się również sposobem finansowania inwestycji i harmonogramem jej
wykonania. W drugiej części spotkania na pytania firm odpowiadali: Tomasz Zagiczek –
inżynier kontraktu oraz inżynierowie współpracujący z MCN. Dzisiejsze spotkanie pozwoliło
na pozyskanie informacji które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu
przedmiotu zamówienia, w tym także informacji dotyczących posadowienia i przyłączenia
eksponatów oraz bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowników i higieny.
Pomoże to w przygotowaniu specyfikacji technicznej zamówienia oraz określeniu warunków
umowy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Dyrektor Witold Jabłoński
poinformował, że przetarg ogłoszony będzie w listopadzie 2019 r. a jego rozstrzygnięcie
nastąpi prawdopodobnie w pierwszym kwartale przyszłego roku.