Aktualności

Kolejny etap tworzenia Morskiego Centrum Nauki wystawa stała

Na stronie internetowej MCN (BIP zamówienia publiczne i ogłoszenia) zamieszczono ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy Wystawy Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.

Zadaniem wykonawcy będzie: wykonanie, dostarczenie, zamontowanie, uruchomienie i serwis 212 eksponatów rozmieszczonych na 3 piętrach budynku. Oferta kierowana jest do przedsiębiorców profesjonalnie realizujących wystawy dla muzeów, centrów nauki i innych podobnych obiektów.


– Tworzymy miejsce unikalne. Mamy już wyjątkowy projekt budynku, który nada ton zabudowie na Łasztowni i podkreśli nasz związek z morzem. Chcemy go wypełnić intrygującą treścią, tak aby rozbudzić zainteresowanie nauką wśród młodych osób, ożywić ich pasje poznawania świata. Jestem pewien, że wypracowana koncepcja wystawy stałej i zakładane w niej technologie pozwolą również
przy tym się świetnie bawić – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, montaż i uruchomienie interaktywnej wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie (MCN).

W skład wystawy stałej MCN wchodzą:
a) 213 stanowisk (eksponatów) interaktywnych o różnorodnym charakterze i sposobie interakcji (m.in. mechaniczne, robotyczne, multimedialne, wodne),
b) treści multimedialne (prezentacje, aplikacje i inne) towarzyszące eksponatom oraz prezentowane samodzielnie, w oderwaniu od eksponatów. W przypadku części treści multimedialnych (filmy, nagrania dźwiękowe), w szczególności dotyczących osób i wydarzeń związanych ze Szczecinem i Pomorzem Zachodnim,
c) scenografia (oryginalne, autentyczne i stylizowane elementy wyposażenia statków, narzędzia i przyrządy związane z żeglugą i różnymi pracami na morzu, zabudowa w postaci ścianek, wydruki na tkaninach, zdjęcia i grafiki, wydruki wielkoformatowe, nadruki i naklejki na podłodze i ścianach i inne). Część obiektów oryginalnych wchodzących w skład scenografii dostarcza MCN,
d) oświetlenie scenograficzne i stanowiskowe (budujące nastrój, służące przeprowadzeniu doświadczenia lub doświetlające miejsce prowadzenia doświadczenia) i nagłośnienie ekspozycyjne (w wybranych miejscach);
e) komunikaty ekspozycyjne w języku polskim i angielskim (instrukcje obsługi oraz objaśnienia- komentarze edukacyjne);
f) system informacji wizualnej (nazwy działów, grup, eksponatów, wskaźniki kierunku i rozkładu ekspozycji, plany ekspozycji i inne);
g) system filtrowania i uzdatniania wody dla eksponatów wodnych;
h) system zarządzania ekspozycją, składający się z niezbędnego sprzętu i oprogramowania, umożliwiający zdane włączanie i wyłączanie eksponatów oraz zbierający i prezentujący dane o stanie eksponatów i ich ew. awariach.

Wykonawca przygotowuje w ramach oferty:
a) indywidualne wizualizacje 3D 18 eksponatów (każdego osobno), ze zbliżeniami na interfejsy tych eksponatów pozwalającymi na analizę głównych elementów każdego interfejsu. Eksponaty te należą do dwóch sąsiadujących ze sobą grup tematycznych:
1. Projektowanie i budowa statków: stocznia, historia jednego statku, projektanci statków, mali projektanci, ile potrzeb – tyle statków, czy woda przetnie stal?, prześwietlenie kadłuba, ile kadłubów?, jaki kształt? w warsztacie szkutnika, wodowanie w… szelkach?, chrzest statku

2. Port – złożony organizm i brama na świat, suwnica, jak załadować ciężar na statek?, zachowaj równowagę!, ile towaru przewozi statek?, cumujemy!, maszt
b) Wizualizację obszaru wystawy, na którym rozmieszczonych jest 18 eksponatów należących do dwóch sąsiadujących grup tematycznych, wraz z towarzyszącą im scenografią i elementami systemu informacji wizualnej.
c) Rzut poziomy (floorplan) powyższych dwóch grup tematycznych składających się łącznie z 18 eksponatów i elementów scenograficznych z zachowaniem skali wszystkich odwzorowanych elementów.
d) Opis proponowanych materiałów, z których będą wykonane eksponaty oraz opis proponowanych materiałów, z których będzie wykonana scenografia i elementy systemu informacji wizualnej

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie kryteriów:
1) cena – 45 %
2) wizualizacja i plan grupy eksponatów – 40%
3) okres gwarancji – 15%

Oferty oceni komisja w składzie:
Piotr Kossobudzki – były wicedyrektor Centrum Nauki Kopernik,
Borys Zieleniak – szef warsztatu Centrum Nauki Kopernik,
Jerzy Markowski – artysta, emerytowany pracownik Akademii Sztuki w Szczecinie,
Bartosz Klepacki – uczeń prof. Jerzego Stelmacha, specjalista ds. wystaw w Morskim Centrum Nauki

Ogłoszenie o przetargu poprzedził dialog techniczny z udziałem kilkunastu firm polskich i zagranicznych, który pomógł w określeniu przedmiotu zamówienia i umożliwił zdobycie wiedzy niezbędnej do nabycia rozwiązań najnowocześniejszych i optymalnych z punktu widzenia obiektywnych potrzeb Morskiego Centrum Nauki.
Termin składania ofert: 14.02.2020 r. do godz. 10.00
Termin wykonania zamówienia: do 22 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wartość zamówienia: 23 mln zł netto
Szczegóły na stronie internetowej: bip.centrumnauki.eu
Tam również: Koncepcja wystawy stałej z opisem ponad 200 eksponatów wraz z planem ich rozmieszczenia w budynku, Opis przedmiotu zamówienia, SIWZ, umowa.