Blog

Koń Wierchojański ma 4450 lat

Jednym ze skutków globalnego ocieplenia są zmiany klimatyczne, powodujące topnienie lodowców i tzw. „wiecznej zmarzliny” w regionie arktycznym. Zachowane w nich, nieznane dotąd życie biologiczne – od wirusów i bakterii po grzyby i glony – to nie tylko intrygujący materiał badawczy, ale też potencjalne zagrożenie o nieznanej dotąd skali.

1-8

Rosyjscy naukowcy realizują program mający na celu zbadanie wirusów, które mogły przetrwać w zachowanych w wiecznej zmarzlinie szczątkach prehistorycznych zwierząt.
Badania prowadzą naukowcy z Państwowego Centrum Wirusologii i Biotechnologii Wektor w obwodzie nowosybirskim oraz z Północno-Wschodniego Uniwersytetu Federalnego (SWFU).

2-6
Pierwszym znaleziskiem poddanym badaniu były tkanki miękkie „Konia Wierchojańskiego”, znalezionego w 2009 roku w regionie Wierchojańskim. Wiek geologiczny – 4450 lat. Wartość naukowa znaleziska polega na tym, że odszyfrowano cały genom jądrowy, dzięki czemu ustalono historię powstania współczesnego konia jakuckiego. „W ramach projektu zbadane zostaną również inne zwierzęta z fauny mamutów – łoś Omoloy, mamut Małolachowski, psy tumatowe, pradawna kuropatwa, różne gryzonie, zające i inne. Są to okazy, które znaleziono w ciągu ostatnich dziesięciu lat na Syberii.

muzeum-mamutow-2

Przeprowadzono na nich tylko badania bakteriologiczne, po raz pierwszy prowadzimy badania nad paleowirusami ”- mówi Maxim Cheprasov, kierownik laboratorium w Muzeum Mamutów Północno-Wschodniego Uniwersytetu Federalnego .

3-4
Muzeum dysponuje ponad 20 starożytnymi znaleziskami. Wśród nich są odnalezione w 2012 roku podczas międzynarodowej wyprawy „Yana-2012” stado pradawnej wiewiórki ziemnej, mumia kopytna, odchody mamuta, szczątki kostne większości przedstawicieli fauny mamutów żyjącej we wczesnym, środkowym i późnym neopleistocenie na północy Jakucji. Na stanowiskach Batagayk i Muus-Khaya dokonano interesujących znalezisk kości udowej i kości ramiennej mamuta, z pozostałościami bardzo dobrze zachowanych tkanek miękkich i szpiku kostnego. Próbki tego szpiku, wraz z innymi biopróbkami mamuta, zostały dostarczone do Seulu i są obecnie badane w ramach wspólnego projektu NEFU i Koreańskiej Fundacji Biotechnologicznej Sooam „Mammoth Revival”.

4-3
Muzeum Mamutów od dawna jest związane z Vector Science Center. Z badanych okazów pobierane są próbki tkanek miękkich, poddawane następnie standardowym metodom biologii molekularnej – izoluje się wszystkie kwasy nukleinowe, sekwencjonuje cały genom, dzięki któremu naukowcy mogą uzyskać dane o całej bioróżnorodności mikroorganizmów w próbce. Jeśli kwasy nukleinowe nie uległy zniszczeniu możliwe będzie uzyskanie danych o ich składzie i ustalenie jak ewoluował. Umożliwi to między innymi określenia potencjału epidemiologicznego.

5-2
– Technologie nie stoją w miejscu, a dzięki nowym metodom badawczym mamy nadzieję, że paleowirusy zostaną odnalezione w naszych obiektach i czekają nas ciekawe odkrycia w świecie wirusów – mówi szef działu ekspozycji Muzeum Mamutów Siergiej Fiodorow, cytowany na stronie internetowej SVFU.

logo-3
Centrum Naukowe Wirusologii i Biotechnologii „Wektor” jeden z największych naukowych ośrodków wirusologicznych i biotechnologicznych w Rosji. Podstawowe prace badawcze ośrodka koncentrują się na pozyskiwaniu nowej wiedzy naukowej z zakresu epidemiologii, biologii molekularnej, wirusologii, bakteriologii, inżynierii genetycznej, biotechnologii, ekologii i bezpieczeństwa biologicznego.
https://www.s-vfu.ru/
(raj)
Źródło: www.s-vfu.ru/, dzienniknaukowy.pl
Fot. Nina Sleptsova/ SWFU