Blog

Koniec papierowych map morskich

Kończy się pewna epoka. Biuro Hydrograficzne Wielkiej Brytanii (UK Hydrographic Office – UKHO) ogłosiło zamiar wycofana się z produkcji papierowych map morskich. Proces przechodzenia na w pełni cyfrowe portfolio ma się zakończyć w 2026 r.

Wycofanie standardowych map morskich (SNC) i map tematycznych ADMIRALTY jest reakcją na to, że coraz więcej użytkowników morskich, morskich i rekreacyjnych korzysta głównie z produktów i usług cyfrowych do nawigacji. w ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowano spadek popytu na wykresy papierowe, spowodowany częściowo przejściem na system ECDIS, wymaganym przez konwencję SOLAS, oraz rosnącym uznaniem korzyści płynących z produktów i usług cyfrowych.

3-57

Proces wygaszania rozpocznie się w tym roku, począwszy od stopniowego wycofywania standardowych map morskich ADMIRALTY. Celem UKHO jest, aby wszystkie mapy, w tym te papierowe, których produkcja zostanie zatrzymana, były dostępne w formie cyfrowej. Proces wygaszania będzie początkowo obejmował te mapy, zapotrzebowanie na które już obecnie jest niskie i gdzie kontynuacja dostarczania produktu wymaga dużej ilości prac konserwacyjnych. Przewiduje się, że najpierw wycofane zostaną mapy wielkoskalowe oraz te, które obejmują rzadziej odwiedzane lokalizacje.

building-ukho-officelocation-tauntonarchitect-ahr

„Decyzja o rozpoczęciu procesu wycofywania się z produkcji map papierowych pozwoli nam w większym stopniu skupić się na zaawansowanych usługach cyfrowych, spełniających potrzeby współczesnych marynarzy” – powiedział Peter Sparkes, dyrektor naczelny UKHO, cytowany w komunikacie prasowym organizacji – „Naszym głównym celem pozostaje bezpieczeństwo operacji żeglugowych i dostarczanie najlepszych możliwych rozwiązań nawigacyjnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o Royal Navy, statki handlowe, czy też innych użytkowników oceanów, koncentrujemy się na opracowywaniu i dostarczaniu usług cyfrowych ADMIRALTY, które promują bezpieczne i dobrze prosperujące oceany.”.

5-27

Portfolio nawigacji cyfrowej ADMIRALTY Maritime Data Solutions może być aktualizowane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy na morzu.  

4-47

„W ostatnich latach świat zmienił się nie do poznania pod wpływem cyfryzacji i szybkiego postępu technologicznego. Jeśli chodzi o transport morski, jednym z naszych priorytetów w Ministerstwie Obrony jest uczynienie żeglugi tak bezpieczną, jak to tylko możliwe; aby to osiągnąć, branża musi nadal przechodzić na cyfrowe narzędzia i technologie, które niemal natychmiast udostępniają dane ze statku na statek lub ze statku na ląd” – powiedziała Baroness Goldie, Minister Stanu w Ministerstwie Obrony rządu Wielkiej Brytanii.

(raj)

Źródło: https://www.gov.uk/government/organisations/uk-hydrographic-office