Aktualności

Konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że został opublikowany Konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.

Konkurs prowadzony jest analogicznie do poprzedniego, na miniPortalu, pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3f276a38-1147-4d3b-82bd-a5f789453a78.

Jako załącznik nr 6 do regulaminu Konkursu została opublikowana instrukcja dla Uczestników, w której znajdą Państwo m.in. szczegółowe wyjaśnienie technicznych kwestii związanych z postępowaniem. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią tego dokumentu.

Zachęcamy do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30.06.2022 r. do godziny 15:00, poprzez przesłanie za pośrednictwem miniPortalu.