Aktualności

Koronawirus nie ma wstępu na budowę MCN

W niełatwych warunkach pandemii pracują budowlańcy firmy ERBUD – generalnego wykonawcy Morskiego Centrum Nauki. Na placu budowy wdrożono niezbędne procedury, by chronić zdrowie pracowników. Firma zapewnia wszystkim zatrudnionym podstawowe środki ochrony indywidualnej przed chorobami dróg oddechowych: rękawice, maseczki, mydła, ręczniki i płyny dezynfekujące.

Przypomina się o zachowaniu bezpiecznej odległości i utrzymaniu higieny. Przeszkolone osoby wykonują prewencyjne pomiary temperatury ciała. Godziny pracy zaplanowano w taki sposób, by uniknąć tłoku przy wejściu na plac budowy i w szatniach. Dba się też o wietrzenie kontenerów i sanitariatów. Wprowadzono obowiązek codziennego czyszczenia ich detergentami. Dojazdy pracowników do pracy busami organizuje się w sposób zapewniający większą odległość między pasażerami – zgodnie z zasadą, że zajęta jest tylko połowa miejsc.
Prace zespołowe na budowie koordynuje się tak, by zachować odległości od 1 do 1,5 m zgodnie z wytycznymi GIS. Ważne jest również to, by kilku podwykonawców nie pracowało na jednym odcinku robót. Jeśli jest to możliwe – organizuje się pracę zmianową.
Narady odbywają się za pomocą wiodeokonferencji lub na świeżym powietrzu. Ograniczono dostęp osób z zewnątrz np. listonoszy i kurierów – skrzynie na korespondencję ustawiono w biurze ochrony. Po zakończeniu pracy pracownicy mają obowiązek posprzątania pomieszczeń tak, by umożliwić ich umycie.
Przypomnijmy, że obecnie Erbud wykonuje stropy żelbetowe piwnicy, parteru i pierwszego piętra
w różnych sekcjach budynku. Gotowy jest szalunek konstrukcji planetarium, wylano betonem podłogę. Na odgrodzonej części promenady wzdłuż nabrzeża między estakadą Trasy Zamkowej a dźwigozaurami umieszczono podpory szalunków słupów ścian zewnętrznych. Będą one pochylone tak, aby zgodnie z zamysłem architekta przypominały kadłub statku zacumowanego na Łasztowni. Po „majówce” planowane jest wykonanie pokazowego fragmentu docelowej elewacji budynku. Na kilkunastu metrach kwadratowych umieszczona będzie konstrukcja wykończona ażurową siatką, spod której widoczne będą barwne elementy przypominające umieszczone na statku ładunki.