Blog

Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk 

Wydana przez Uniwersytet Jagielloński stanowi kompendium wiedzy o wyzwaniu klimatyczno-ekologicznym. Wciągająca, napisana przyjaznym językiem, podje praktyczne przykłady możliwych do podjęci działań na rzecz środowiska.  Książkę „Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk” można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej UJ.

„To głos na rzecz zwrotu akademii ku społeczeństwu, pełnemu emocji, o potężnej wyobraźni i mocy politycznej, świadomemu, że nie przetrwa w oderwaniu od przyrody” – deklarują autorzy publikacji.

2-58

W trzech częściach – Jak jest?, Dlaczego tak jest?, Co robić? – opublikowanych na niemal 850 stronach, ponad dwudziestu ekspertów rozmaitych dziedzin nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych, w tym badaczy zrzeszonych w Radzie Klimatycznej UJ, prezentuje oceny i opinie na temat katastrofy klimatyczno-ekologicznej. Książka pozwala zapoznać się m.in. z perspektywami geologii, biologii, nauk o pamięci, socjologii, studiów feministycznych, klimatologii, ekonomii, rolnictwa, edukacji, neuronauki, religioznawstwa, filozofii, prawa, zarządzania, posthumanizmu, psychologii, sztuki czy pedagogiki. Publikacji towarzyszy „Słownik klimatyczno-ekologiczny” (400 pojęć z wielu nauk). Praca nad książką trwała ponad dwa lata.

3-53

„Naukowych dowodów na kryzys mamy wystarczająco dużo, ale działania podejmowane na ich gruncie są niewspółmierne do skali i tempa zmian koniecznych, aby nie dopuścić do katastrofy. Jak zatem mówić o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, by to zmienić i móc rozpocząć adekwatne do sytuacji działania?”

Publikacja „jest próbą wyjścia do szerokiego otoczenia z bańki utworzonej przez naukowców dla innych naukowców” – zachwala Uniwersytet na swojej stronie internetowej. Jej autorzy otwarcie sprzeciwiają się także obecnemu przyzwoleniu na polityczny status quo, który łączy się z brakiem adekwatnych działań oraz ignorowaniem głosu nauki. Książka dostarcza rzetelnej, naukowej wiedzy przekazanej w sposób charakteryzujący najwyższe dziś standardy popularyzatorskie, tak w swoim języku, jak w tonie prowadzonej narracji.

Autorzy opisując historię zmian klimatycznych na Ziemi, prowadzą nas od archaiku do antropocenu, ukazując zależności i relacje pomiędzy historycznym przegrzewaniem planety, a tym, który odbywa się współcześnie. W dobitny sposób informują o błyskawicznej utracie zróżnicowania biologicznego, za którą odpowiada człowiek. Podważają paradygmaty nieskończonego wzrostu, który zwodzi niekończącą się eksploatacją natury. Kontrastują nadprodukcję żywności i nadmierne użytkowanie terenów uprawnych z głodem, niedożywieniem oraz biedą ludności rolniczej tzw. globalnego Południa. Objaśniają „wadliwość fabryczną” mechanizmów poznawczych ludzkiego mózgu, opartą na zasadzie ciągłej chęci sięgania po więcej, która w dzisiejszej sytuacji nadmiaru staje się destrukcyjna.

uj-krakow uno

Książka miała premierę pod koniec maja br. podczas 1 Eco Kongresu w Krakowie Można ją pobrać bezpłatnie ze strony http://za512.uj.edu.pl. Można też skorzystać z kodu QR prowadzącego do Repozytorium UJ:

qr_ksiazkauj

(raj)

Źródło: Uniwersytet Jagielloński