Aktualności

Książka kapitana Józefa Gawłowicza

„Sekstanty” to tytuł książki kapitana żeglugi wielkiej Józefa Gawłowicza, znanego pisarza marynisty, przewodniczącego szczecińskiego koła Związku Literatów Polskich, wydanej przez Morskie Centrum Nauki.

Autor dowodził wieloma statkami polskimi i pod obcymi banderami, wykładał astronawigację na Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie.
W latach 1963-1989 był tajnym kurierem paryskim „Kultury” do Polski. Kapitan Gawłowicz był również autorem publikacji w tym znanym piśmie opozycyjnym.
Książka poświęcona jest urządzeniu, które do niedawna stanowiło podstawowy instrument nawigacyjny. Dziś w epoce GPS jest już przedmiotem, który przeszedł do historii nawigacji. Kapitan Józef Gawłowicz w interesujący sposób opisuje dzieje sekstantu i przytacza wiele historii i anegdot związanych
z użyciem tego instrumentu nawigacyjnego. Książka jest bogato ilustrowana, uzupełniona rycinami i zdjęciami ze zbiorów autora. Publikacja „Sekstanty” to już druga książka wydana przez Morskie Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. W 2018 roku MCN opublikował „Wspomnienie o moim mężu” dr Haliny Stelmach.