Aktualności

MCN bez barier

Podmioty publiczne, a takim jest Morskie Centrum Nauki, zobowiązane są do stosowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

MCN odwiedzili przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu  Marszałkowskiego, którzy interesowali się udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych zastosowanymi w budynku. Już w fazie projektowej przewidziano wymagane udogodnienia. Budynek MCN umożliwia swobodny dostęp do każdej jego części. Nie ma progów i innych przeszkód utrudniających np. poruszanie się osobom na wózkach. Do wszystkich poziomów budynku możliwy jest transport przy pomocy wind. Istnieje również winda zewnętrzna prowadząca na taras. Również dostęp do eksponatów wystawy stałej będzie przystosowany w ten sposób. Potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym niedowidzących, będą uwzględnione w różnych częściach ekspozycji, np. na tzw. ścieżkach edukacyjnych. Instrukcje dla zwiedzających będą wyświetlane przy pomocy odpowiedniej grafiki na dużych ekranach a także udostępnione w alfabecie Braille’a. Specjalne udogodnienia zainstalowano w toaletach. Wszystkie przyciski uruchamiające urządzenia (np. windy) umieszczono na odpowiedniej wysokości. Również wejście do planetarium MCN będzie pozbawione barier architektonicznych, a w jego  wnętrzu przewidziano specjalne miejsca dla osób na wózkach.