Blog

Międzynarodowy sukces naukowy studentów ZUT

Studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego: Laura Wojnicz, Dawid Miłek i Paweł Grzelak zajęli trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie „Black Sea Science 2022” za napisanie pracy naukowej w obszarze energetyki i efektywności energetycznej.

Nagrodzone opracowanie pt. „Efektywność energetyczna transportu kontenerów chłodniczych na kontenerowcach” jest analizą wpływu różnych lokalizacji kontenerów chłodniczych na statkach na energię zużywaną przez te jednostki ładunkowe.

sigla_bsun

– W artykule naukowym wskazano najkorzystniejszą opcję rozmieszczenia jednostek ładunkowych na kontenerowcu, w której to zużycie energii elektrycznej przez kontenery będzie najmniejsze – wyjaśnia prof. Ludmiła Filina-Dawidowicz, cytowana w komunikacie ZUT.

Autorzy przeanalizowali cztery warianty rozmieszczenia grupy kontenerów chłodniczych na pokładzie kontenerowca. Stosując model matematyczny przeprowadzili obliczenia bilansu cieplnego kontenerów chłodniczych przy określonych warunkach ich eksploatacji oraz zróżnicowanym rozlokowaniu.

logo-21

Międzynarodowy konkurs studenckich prac naukowych „Black Sea Science 2022” organizowany jest przez Odeski Narodowy Uniwersytet Technologiczny (ONTU, Ukraina) pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz międzynarodowej organizacji Black Sea Universities Network (BSUN). Udział w konkursie jest zdalny; uczestnicy prezentują swoje prace przy użyciu nowoczesnych programów komputerowych do telekonferencji (np. ZOOM).  W tym roku konkurs odbywał się po raz piąty.

1-47

Uczelnia zaprosiła do jury 117 specjalistów z 19 krajów m.in: USA, Niemiec, Szwajcarii, Angoli, Beninu, Włoch, Chin, Turcji, Pakistanu, Litwy, Łotwy, Rumunii, oraz Polski. Do zrecenzowania było 225 prac w pięciu kategoriach konkursowych, obejmujących nauki o żywności, ekonomię i administrację, technologie informacyjne, automatykę i robotykę, energetykę i efektywność energetyczną oraz ekologię i ochronę środowiska.

Laureaci są studentami trzeciego roku logistyki na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT. Nagrodzona praca powstała pod opieką prof. dr hab. inż. Ludmiły Filiny-Dawidowicz.

(raj)

Źródło: ZUT