Aktualności

Morskie Centrum Nauki bawiąc uczy

Z początkiem roku szkolnego, Morskie Centrum Nauki rozpoczęło warsztaty edukacyjne dla grup szkolnych.

Do wyboru były tematy:
1. Zajęcia z ciekłym azotem:
Podczas tych zajęć dzieci dowiadywały się jakie właściwości ma azot, skąd się bierze w stanie skroplonym i gdzie znajduje zastosowanie, mówiono o stanach skupienia materii, cieple, temperaturze, pojemności cieplnej, ciśnieniu, a także o równaniu stanu gazu doskonałego.
2. Chemia doświadczalna:
Zajęcia, na których uczniowie samodzielnie, oczywiście pod nadzorem specjalisty, wykonują doświadczenie z użyciem m.in. niebezpiecznych substancji chemicznych. Poruszane zagadnienia naukowe podczas zajęć to: kwasy, zasady, wartościowość pierwiastków, redukcja wartościowości, właściwości wybranych metali, reakcje redox.
3. Ciśnienie:
Uczniowie budują „Nurka Kartezjusza” i przeprowadzają szereg doświadczeń tłumaczących od czego zależy ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne. Poruszane zagadnienia naukowe podczas zajęć: ciśnienie atmosferyczne, ciśnienie hydrostatyczne, prawo Pascala, implozja, zasada zanurzania łodzi podwodnej.
4. Filtr wody:
Grupy budują własny filtr wody z materiałów, które możemy uzyskać w dowolnym miejscu.
Poruszane zagadnienia naukowe podczas zajęć: filtr węglowy, flora i fauna ekosystemów wodnych, obróbka termiczna.

Zajęcia przygotował i prowadził Bartosz Klepacki – specjalista ds. wystaw w Morskim Centrum Nauki. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z ciekłym azotem i eksperymenty chemiczne. Odbyło się 10 wyjazdów do 9 szkół. Przeprowadzono 39 zajęć,
w których uczestniczyło 1160 uczniów.