Aktualności

Morskie Centrum Nauki członkiem stowarzyszenia SPIN

Zarząd Stowarzyszenia „Społeczeństwo i Nauka SPIN” podjął uchwałę o przyjęciu Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia. Dyrektor MCN Witold Jabłoński przyjęty został w poczet członków zwyczajnych SPIN.

W piśmie sygnowanym przez Roberta Firmhofera – dyrektora Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, członka zarządu SPIN, czytamy m. innymi:
            Mamy nadzieję, że wspólne działania członków Stowarzyszenia zaowocują skutecznym osiąganiem naszych celów – wspierania kreatywności, myślenia krytycznego
i podmiotowości obywateli oraz zachęcania do żywego kontaktu z nauką poprzez umacnianie potencjału polskich centrów nauki, muzeów i innych organizacji, których wspólną wizją jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji.
Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN powstało w 2013 roku jako oddolna inicjatywa uczestników corocznej konferencji Interakcja – Integracja (organizowanej od 2007r.) Do SPiN należą różnego rodzaju instytucje – centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne i uczelnie.
Stowarzyszenie zachęca do krytycznego i kreatywnego myślenia, budowania poczucia podmiotowości i odpowiedzialności, wspomaga lepsze rozumienie nauki i inspiruje dialog społeczny na jej temat. Członkowie SPiN realizują ten cel, wybierając odpowiednie dla charakteru ich instytucji formy działalności adresowane do publiczności w różnym wieku – od przedszkolaków po seniorów. Jednocześnie zgodnie z przyjętymi założeniami członkowie SPiN ustanawiają wysokie standardy, dzieląc się dobrymi praktykami, współdziałają programowo, planując akcje także ogólnopolskie, budują pozycję do uczestnictwa w debacie publicznej jako głos środowiska, współdziałają w poszukiwaniu finansowania dla wspólnie planowanych projektów. Współpraca członków SPiN dotyczy różnych aspektów ich działań, np. wymiany interaktywnych wystaw, współdziałania w projektach, konsultacji itp.