Aktualności

Morskie Centrum Nauki podświetlone z okazji Światowego Dnia Morza.

W czwartek 29 września przypada Światowy Dzień Morza organizowany przez IMO – Międzynarodową Organizację Morską.

Świętowanie jest symboliczne – charakterystyczne miejsca w Szczecinie zaświecą się tego dnia morskimi kolorami. Morskie Centrum Nauki przyłączając się do tej akcji oświetli swój budynek morskimi barwami. Iluminacja włączona o zmroku przez kilka godzin przypominać będzie o konieczności dbania o środowisko naturalne, morza i oceany. Informacja o działaniach związanych ze Światowym Dniem Morza będzie dostępna również na stronach ONZ.


IMO – International Maritime Organisation to organizacja zajmująca się między innymi bezpieczeństwem na morzu oraz zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez statki. Główna jej siedziba w Londynie zostanie oświetlona niebieskim światłem. W tym roku organizacja chce podkreślić wagę proekologicznej żeglugi, nowych i przyjaznych środowisku rozwiązań stosowanych w transporcie morskim.