Aktualności

Morskie Centrum Nauki spotyka się z firmami zainteresowanymi wykonaniem wystawy

W środę, 28 sierpnia o godz. 9.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, przy ul. Starzyńskiego 3-4 (III piętro) rozpoczną się spotkania z firmami, które złożyły wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.

Dialog techniczny to nazwa procedury, która poprzedza ogłoszenie przetargu na wykonanie, dostarczenie, zamontowanie, uruchomienie i serwis około 200 eksponatów wystawy MCN, która rozmieszczona będzie na 3 piętrach budynku. Celem spotkań jest konsultacja z przedsiębiorcami profesjonalnie realizującymi wystawy dla muzeów, centrów nauki i innych podobnych obiektów kształtu przyszłej wystawy MCN w oparciu o opracowaną koncepcję.
Ponadto celem jest pozyskanie przez zamawiającego informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, w tym także informacji dotyczących posadowienia i przyłączenia eksponatów oraz bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowników i higieny. Informacje pozyskane od uczestników dialogu technicznego pomogą w przygotowaniu specyfikacji technicznej zamówienia oraz określeniu warunków umowy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

Do dialogu zgłosiło się 13 firm, w tym 10 z Polski i 3 z zagranicy:
– Fabryka Dekoracji (Kraków) – wykonawca ekspozycji dla Energetycznego Centrum Nauki
w Kieleckim Parku Technologicznym, wystawy „Przyroda” w Centrum Nauki Experyment oraz
wystawy stałej „Baza MARS#17” w Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium”
w Toruniu,
– Trias AVI (Warszawa) – wykonawca wystaw na Global Expo, Centrum Hevelianum w
Gdańsku, Muzeum Warszawy, Muzeum Rybołówstwa w Helu, Centrum Dialogu Przełomy,
– Logic Gate (Warszawa) – producent eksponatów interaktywnych dla odbiorców z Polski,
Rosji, Białorusi i Ameryki Południowej,
– Projekt Multimedia (Lublin) – wykonawca systemów audiowizualnych, instalacji
multimedialnych dla muzeów, centrów nauki, hoteli, teatrów, obiektów sportowych,
m. innymi: w Gdyni, Grajewie, Lubinie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Opolu,
– Eksponator Patryk Chalimoniuk (Złocieniec),
– Medway (Poznań) – wykonawca wystaw multimedialnych, aplikacji i stron internetowych
dla instytucji w Krakowie, Szczecinie, Katowicach,
– MAE Multimedia Art Education (Gdańsk) – wykonawca ekspozycji w Centrum Nauki i
Techniki EC1 w Łodzi, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Centrum nauki InnoPolice w
Szczytnie,
– MUFI – Kompania Muzyczno – Filmowa (Szczecin),
– JAZ + Architekci (Warszawa) – realizacja wystaw w Warszawie, Wrocławiu, Kraśniku,
Karlinie, ostrowie Tumskim, Skierniewicach,
– New Amsterdam (Kraków) – wykonawca kilkunastu multimedialnych ekspozycji dla
najważniejszych muzeów i centrów nauki w Polsce i kilku realizacji typu showroom dla firm
komercyjnych,
– BRUNS (Holandia) – wykonawca m. in. wystaw dla Centrum Nauki Kopernik, wystaw
w Holandii, Belgii, Portugalii, Niemczech, Szwajcarii, Kuwejcie,
– HUTTINGER (Niemcy) – wykonawca wystaw w Glasgow, Belfaście, Atenach, Kuwejcie,
Chinach,
– Archimedes (Niemcy) – wykonawca wystaw w Niemczech, Austrii, Czechach, Hiszpanii,
Australii, Chinach,
Koncepcję wystawy stałej MCN z opisem ponad 200 eksponatów wraz z planem ich
rozmieszczenia w budynku zamieszczono na stronie internetowej: bip.centrumnauki.eu

Program spotkań
28 sierpnia 2019 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Szczecinie, przy ul. Starzyńskiego 3-4 (III piętro)

9:00 – wprowadzenie Witold Jabłoński – Dyrektor Morskiego Centrum Nauki im. prof.
Jerzego Stelmacha (terminy, koszty, koncepcja realizacji)
9:20 – opis, filozofia wystawy – Piotr Kossobudzki – autor koncepcji wystawy stałej MCN
9:45 – sesja pytań i odpowiedzi dotyczących wystawy
11:45 – przerwa kawowa
12:00 – uwarunkowania techniczne na trzech piętrach według projektu wykonawczego –
Tomasz Zagiczek – inżynier kontraktu inwestycji MCN
12:30 – sesja pytań i odpowiedzi dotyczących budynku
14:00 – spotkania indywidualne
16:00 – zakończenie spotkania w ramach dialogu technicznego