Aktualności

Obradowała Rada Programowa Morskiego Centrum Nauki

22 września 2022 r. w Morskim Centrum Nauki odbyło się spotkanie Rady Programowej MCN z udziałem prof. Pawła Zalewskiego – przewodniczącego Rady,
dr Haliny Stelmach – żony prof. Jerzego Stelmacha – patrona MCN, prof. Piotra Masojcia z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, prof. Radosława Skryckiego z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Lecha Karwowskiego – dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Dyrektor Morskiego Centrum Nauki – Witold Jabłoński przedstawił Radzie informację na temat stanu realizacji wystawy stałej przez firmę TRIAS i zaprezentował wnętrza budynku MCN oraz planetarium wyposażanego przez konsorcjum firm Mikro AB i RSA Cosmos. Było to ostatnie posiedzenie Rady Programowej I kadencji.

Rada Programowa jest społecznym organem doradczym, wspierającym działania MCN, powołanym 3 października 2018 roku przez Olgierda Geblewicza marszałka województwa zachodniopomorskiego i dyrektora MCN Witolda Jabłońskiego.