Aktualności

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Czas na wystawę stałą.
Kolejny etap tworzenia Morskiego Centrum Nauki – ogłoszenie o dialogu technicznym

Po podpisaniu umowy z generalnym wykonawcą budynku MCN – firmą ERBUD S.A. przyszła pora na działania związane z drugą częścią inwestycji – wystawą. Na stronie internetowej MCN (BIP zamówienia publiczne i ogłoszenia) zamieszczono ogłoszenie o dialogu technicznym. To procedura, która poprzedza ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy Wystawy Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Zadaniem wykonawcy będzie: wykonanie, dostarczenie, zamontowanie, uruchomienie i serwis około 200 eksponatów, według wersji roboczej koncepcji wystawy MCN, rozmieszczonych na 3 piętrach budynku.

Celem dialogu technicznego jest konsultacja z przedsiębiorcami profesjonalnie realizującymi wystawy dla muzeów, centrów nauki i innych podobnych obiektów kształtu przyszłej wystawy MCN w oparciu o opracowaną koncepcję. Ponadto celem jest pozyskanie przez zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, w tym także informacji dotyczących posadowienia
i przyłączenia eksponatów oraz informacji na temat bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowników i higieny, jak również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestników dialogu technicznego w przygotowaniu specyfikacji technicznej zamówienia oraz określeniu warunków umowy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

Dzięki przeprowadzonemu dialogowi technicznemu określenie przedmiotu planowanego zamówienia nastąpić ma  w sposób wyczerpujący i umożliwiający Morskiemu Centrum Nauki nabycie rozwiązań najnowocześniejszych i optymalnych z punktu widzenia obiektywnych potrzeb MCN. Dialog techniczny adresowany jest do firm europejskich
i polskich.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym upływa 23 sierpnia 2019 r.
Szczegóły na stronie internetowej: bip.centrumnauki.eu
Tam również: Koncepcja wystawy stałej z opisem ponad 200 eksponatów wraz z planem ich rozmieszczenia w budynku.