Blog

Ósmy kontynent

Zdaniem Lenki Petrákovej zajmująca już około 1,6 miliona metrów kwadratowych Wielka Pacyficzna Plama Śmieci jest tak duża, że może być uważana za ósmy kontynent świata. Słowacka projektantka zdobyła w tym roku nagrodę Grand Prix 2020 za architekturę i innowacyjność morza od Foundation Jacques Rougerie – francuskiego instytutu, który nagradza wizjonerskie projekty zachęcające do współpracy między naukowcami i projektantami obiektów służących środowisku naturalnemu.

Prototypowa, pływająca oczyszczalnia ścieków oceanicznych, zaprojektowana przez Lenkę Petrákovą, to samowystarczalny energetycznie pływający obiekt, mający nie tylko oczyszczać wodę, ale też pełnić funkcje badawczego, pływającej przetwórni zebranych z wody śmieci i centrum edukacyjnego, uświadamiającego ludziom zagrożenia płynące z wywołanej działalnością człowieka zagłady morskich stworzeń. „Ósmy Kontynent” – taką nazwę nadała swojemu projektowi jego autorka – miałaby służyć oczyszczaniu i przywracaniu życia w oceanie. Z jednej strony służyć temu ma kształt budowli, wyposażonej z ramiona mogące „zbierać” śmieci z powierzchni wody, z drugiej zaś wyposażenie stacji, na której można by śmieci poddawać recyklingowi, gdzie także znalazłyby się szklarnie do hodowli roślin.
Jak informuje Lenka Petrakova na stronie internetowej projektu zanieczyszczenie morza tworzywami sztucznymi dotknęło już co najmniej 267 gatunków.

1-18
Model Petrákovej składa się z połączonych ze sobą budynków w kształcie płatków, które stoją na podobnych do macek platformach, a wszystkie współpracują ze sobą, aby zbierać plastikowe odpady z powierzchni wody i przekształcać je w materiał nadający się do recyklingu. Budynki zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić przechodzenie wiatru przez stację, dzięki czemu jest ona bardziej odporna na silne wiatry oceaniczne. Stację tworzyć będą bariery, służące do zbierania odpadów i pozyskiwania energii pływów morskich, kolektor w którym odpady będą sortowane, biodegradowane i magazynowane, Centrum Badań i Edukacji, szklarnie w których rośliny uprawiane będę przy wykorzystaniu metody hydroponicznej (uprawa roślin bez gleby, tylko przy użyciu wody) oraz kwatery mieszkalne z zapleczem.

2-14
„Siły natury wpływają na ruch i położenie stacji oraz na środowisko wewnętrzne. Stacja pływająca jest samowystarczalna, więc elementy stacji muszą współpracować i optymalizować źródło zasilania” – wyjaśnia Lenka Petrakova – „Bariera zbiera również energię pływów, która napędza turbinę do zbierania odpadów. Panele słoneczne pokrywają szklarnie i zapewniają wystarczającą moc do ogrzewania zbiorników wodnych, umożliwiając odparowanie wody i jej odsalanie. Po ekstrakcji ścieków, przefiltrowana czysta woda jest pompowana do zbiornika na wodę i albo odsalana, albo wykorzystywana do hydrofobowej uprawy roślin halofilnych”.

3-11

(raj)
Źródło: petrakovalenka.myportfolio.com/8th-continent