Aktualności

Otwarcie ofert na wystawę stałą MCN

29 października 2020 r. otwarto oferty na zaprojektowanie, wytworzenie, dostawę, montaż i uruchomienie interaktywnej wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Wpłynęły dwie oferty:

Trias AVI Sp. z o.o.
ul. Kabaretowa 21 01-942 Warszawa
cena brutto: 27 867 332,37 PLN

oraz konsorcjum:

1. POLIN DIS TICARET ANONIM SIRKETI
Gebkim OSB Refik Baydur 6, 41480 Dilovasi Kocaeli / TURKEY
2. ORUCOGLU HOLDING ANONIM SIRKETI
Konutkent Mahallesi 3028. Cadde No: 2c Blok No:17, 06810 Cankaya-Ankara / TURKEY
cena brutto: 27 500 000 PLN.

 

Oceną ofert zajmie się komisja przetargowa w składzie:
Piotr Kossobudzki – były wicedyrektor Centrum Nauki Kopernik,
Borys Zieleniak – szef warsztatu Centrum Nauki Kopernik,
Bartosz Klepacki – uczeń prof. Jerzego Stelmacha, specjalista ds. wystaw w Morskim Centrum Nauki
Przemysław Kowalewski – specjalista ds. edukacji w Morskim Centrum Nauki
Komisja oceni oferty według kryteriów zawartych w SIWZ: cena 60%, kwalifikacje osób przeznaczonych do realizacji zamówienia: 25%, gwarancja: 15%
Informacje dotyczące nazw i adresów wykonawców oraz cen zawartych w ofertach zostaną umieszczone na stronie www.centrumnauki.eu w zakładce: zamówienia publiczne.

Przypomnijmy, że ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie wyboru wykonawcy Wystawy Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie zamieszczono po raz pierwszy 20 grudnia 2019 roku z terminem składania ofert do 14 lutego 2020 r. Ogłoszenie
o przetargu poprzedził dialog techniczny z udziałem kilkunastu firm polskich i zagranicznych, który pomógł w określeniu przedmiotu zamówienia i umożliwił zdobycie wiedzy niezbędnej do nabycia rozwiązań najnowocześniejszych i optymalnych z punktu widzenia potrzeb Morskiego Centrum Nauki.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, montaż
i uruchomienie interaktywnej wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. W skład wystawy stałej MCN wchodzą:
a) 213 stanowisk (eksponatów) interaktywnych o różnorodnym charakterze i sposobie interakcji (m.in. mechaniczne, robotyczne, multimedialne, wodne),
b) treści multimedialne: prezentacje, aplikacje i inne) towarzyszące eksponatom oraz prezentowane samodzielnie (filmy, nagrania dźwiękowe),
c) scenografia: oryginalne, autentyczne i stylizowane elementy wyposażenia statków, narzędzia
i przyrządy związane z żeglugą i różnymi pracami na morzu, zabudowa w postaci ścianek, wydruki na tkaninach, zdjęcia i grafiki, wydruki wielkoformatowe, część obiektów oryginalnych,
d) oświetlenie scenograficzne i stanowiskowe, nagłośnienie ekspozycyjne,
e) komunikaty ekspozycyjne w języku polskim i angielskim,
f) system informacji wizualnej – nazwy działów, grup, eksponatów, plany ekspozycji ,
g) system filtrowania i uzdatniania wody dla eksponatów wodnych,
h) system zarządzania ekspozycją umożliwiający zdalne włączanie i wyłączanie eksponatów oraz zbierający i prezentujący dane o stanie eksponatów i ich ewentualnych awariach.
Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 21 miesięcy.