Blog

Panele słoneczne i żagle w jednym

Dylemat, czy wesprzeć tradycyjny napęd statków energią wiatru czy słońca,
japońska firma Eco Marine Power (EMP) rozstrzygnęła w salomonowy
sposób – chce wykorzystać oba źródła energii jednocześnie.

8dc073db4930312d8aea62a5bd5a497fd52db2df-1162438

30 kwietnia 2020 r. rozpoczął się ostatni
etap komercjalizacji projektu Aquarius  MRE (Marine
Renewable Energy) – innowacyjnego, opatentowanego systemu oszczędzania paliwa i
redukcji emisji, na który składają się różnorodne elementy, w tym sztywne
żagle, panele słoneczne, moduły magazynowania energii, systemy sterowania
komputerowego. Zgodnie z założeniami ma to być rozwiązanie bardzo elastyczne,
możliwe do skonfigurowania i praktycznego zastosowania na większości rozmiarów
i typów statków: masowców, tankowców, statków RoRo czy wycieczkowców. Jak
twierdzą autorzy projektu ta kombinacja technologii może doprowadzić do
oszczędności paliwa o 40% lub więcej, przy jednoczesnym radykalnym zmniejszeniu
emisje szkodliwych gazów, takich jak tlenki siarki (SOx), tlenki azotu (NOx) i
pyły zawieszone (PM). Ponadto zastosowanie energii odnawialnej i środków
oszczędności energii zmniejszyłoby ślad węglowy statków (CO 2 ).

aa8ac31b515e82498b122f55e707c40907e0323f-2051130

Głównym elementem systemu są sztywne żagle wyposażone
w panele słoneczne, automatycznie pozycjonowane przez system komputerowy w taki
sposób, aby najlepiej wykorzystywały ​​panujące warunki pogodowe.  Będzie je można składać i przechowywać, gdy
nie będą używane. W ekstremalnych warunkach pogodowych lub innych nagłych
przypadkach będą mogły być obniżone lub ustawione tak, by wyeliminować
zagrożenie dla członków załogi lub uniknąć ryzyka uszkodzenia statku.

Eco
Marine Power nie ujawnia nazwy armatora, na statku którego sprawdzać będzie, w
jaki sposób nowe technologie mogą zmniejszyć zużycie paliwa i emisje szkodliwych
sybstancji. Wiadomo natomiast, że ma to być zbiornikowiec o długości ok. 240 metrów,
szerokości ok. 45 m. Statek będzie miał hybrydowy napęd elektryczny (w
wodorowymi ogniwami paliwowymi), energia będzie magazynowana w hybrydowych
modułach akumulatorowych VRLA. Na jednostce zainstalowanych zostanie aż 14
sztywnych żagli słonecznych.

Ilustracje:
 Eco Marine Power

(raj)