Blog

Podwodne latawce na Wyspach Owczych.

Wyobraź sobie, że stoisz na plaży i bawisz się latawcem. Trzymając linkę czujesz, z jaką siłą wiatr unosi go coraz wyżej. Poruszając latawcem na boki, rysując na niebie ósemki zauważysz z pewnością, że jego szybkość wzrasta. Jeśli przymocuje się do latawca turbinę i umieści go w oceanie, gdzie zamiast wiatru płynie prąd wody, uzyska się ten sam efekt, jaki uzyskali inżynierowie szwedzkiej firmy Minesto, autorzy technologii energii morskiej o nazwie Deep Green.

Deep Green to technologia pozwalająca na generowanie energii elektrycznej ze strumieni pływów i prądów oceanicznych o niskim przepływie, dzięki urządzeniu przypominającego samolot, którego skrzydła wykorzystują hydrodynamiczną siłę nośną wytwarzaną przez prąd wodny. Dzięki pokładowemu systemowi sterowania latawiec jest autonomicznie prowadzony po wcześniej zaprogramowanej trasie ósemki, dzięki czemu siła przepływu wody jest kilkakrotnie większa, niż rzeczywista prędkość strumienia. Woda napędza turbinę, generator wyprowadza energię elektryczną na zewnątrz za pomocą kabla zasilającego znajdującego się w uwięzi.

Technologię tę wykorzystano do zaprojektowania Dragon Class – morskich elektrowni nowej generacji, możliwych do komercyjnego użytku na większą skalę. Od 2013 roku system przechodzi szeroko zakrojone testy oceaniczne a w 2018 roku w Holyhead Deep w Walii uruchomiony został pierwszy zestaw działający na skalę komercyjną. Obszar ten spełnia wszystkie wymagania, zapewniając niskie prędkości pływów (średni przepływ szczytowy 1,5–2 m/s) na głębokości 80–100 metrów, zaledwie ok. 8 km od Holyhead, gdzie znajduje się główna siedziba Minesto UK. Dzięki urządzeniu o mocy 0,5 MW Minesto mogła zweryfikować funkcjonalność Dragona, procedury operacji na morzu i po raz pierwszy wytworzyć energię elektryczną na skalę komercyjną. Długoterminowym planem Minesto jest rozbudowa Holyhead Deep do komercyjnego układu energii pływów o łącznej mocy zainstalowanej do 80 MW

W listopadzie 2018 r. firma Minesto podpisała umowę o współpracy z głównym generatorem i dystrybutorem energii na Wyspach Owczych, firmą SEV, w zakresie instalacji, uruchomienia i eksploatacji dwóch podłączonych do sieci jednostek modelu. Jest tam realizowany jeden z najbardziej ambitnych programów transformacji energetycznej na świecie. Po jego zakończeniu (do 2030 roku) energia pływów ma się stać podstawową częścią miksu energetycznego a zasilanie Wysp w energię elektryczną w 100% ma być oparte o źródła odnawialne. Instalację podmorskiej infrastruktury zakończono w lipcu 2020 r., w październiku zakończono weryfikację systemu a w grudniu mieszkańcom Wysp Owczych urządzenia Dragon po raz pierwszy dostarczyły prąd.

Minesoto otrzymała na realizację tego projektu dotację (2,5 mln EUR) z Komisji Europejskiej. Celem realizowanego przez spółkę projektu o nazwie Deep Green Island Mode (DGIM) jest instalacja pierwszych dwóch komercyjnie opłacalnych jednostek mikrosieci Minesto w środowisku produkcyjnym i klienckim. Celem strategicznym europejskiego projektu jest dostarczenie czystej, przewidywalnej produkcji energii elektrycznej Europejczykom mieszkającym na wyspach (na 2400 wyspach Europy mieszka ok. 15 mln ludzi, w średnio około 1500 gospodarstwach domowych na wyspę). Komisja Europejska uznała, że energia na wyspach jest zbyt droga, zanieczyszczająca środowisko, nieefektywna i zależna od dostaw zewnętrznych, co ma znaczący negatywny wpływ na emisje a także zmniejsza konkurencyjność przedsiębiorstw i efektywność gospodarki. Istniejące odnawialne alternatywy, takie jak energia wiatrowa i słoneczna, są często nieodpowiednie dla tych społeczności, ponieważ wytwarzana przez nie energia jest nieprzewidywalna i nieciągła, przez co trudno na niej polegać. Konwencjonalna technologia wykorzystująca energię pływów jest również często nieodpowiednia, ponieważ wymaga silnych przepływów pływowych (powyżej 2,5 m/s), które występują tylko w kilku określonych punktach na całym świecie. Podwodny latawiec firmy Minesoto – samodzielny konwerter energii pływów i prądów oceanicznych do zastosowań poza siecią – może pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Konstrukcja Dragon Class będzie dostępna w różnych rozmiarach dostosowanych do maksymalnej wydajności w zależności od warunków panujących na miejscu, takich jak natężenie przepływu wody i głębokość. W fazie badań i rozwoju znajdują się obecnie urządzenia o rozpiętości skrzydeł od 4 do 12 metrów i mocy znamionowej od 50 kW do 1,2 MW.

Minesto jest deweloperem technologii energii morskiej, założonym w 2007 roku jako spin-off szwedzkiego producenta lotniczego Saab. Firma prowadzi działalność w Szwecji, Walii, Irlandii Północnej i na Tajwanie, z siedzibą główną w Göteborgu w Szwecji. 

(raj)

Żródło: minesto.com