Blog

Polscy naukowcy szukają paliwa na Księżycu

Źródłem paliwa rakietowego dla kosmicznych misji przyszłości mógłby być regolit pozyskiwany z powierzchni Księżyca.
Grupa naukowców z Centrum Badań Kosmicznych PAN, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozpoczęła realizację projektu, mającego zbadać możliwości wydobywania regolitu na powierzchni Księżyca w warunkach obniżonej grawitacji.

regolit-uwm

Regolit to rodzaj luźnej, zwietrzałej skały pokrywającej skaliste powierzchnie. Powstaje, gdy lita skała zostaje odsłonięta i poddana długotrwałym procesom fizycznym i chemicznym, zmieniającym jej strukturę i skład chemiczny. Występuje na Ziemi, Księżycu oraz innych skalistych planetach (Mars). Na podstawie danych z miejsca lądowania księżycowych misji „Apollo” wiadomo, że regolit pokrywający powierzchnię Księżyca składa się m.in. z tlenu, krzemu, żelaza, wapnia, tytanu, glinu i magnezu. Według naukowców regolit mógłby stanowić potencjalne źródło paliwa rakietowego. Za pozyskiwaniem regolitu z Księżyca przemawia jego sześciokrotnie niższa, w porównaniu z ziemską, grawitacja, brak atmosfery oraz bliskość Ziemi.

fot-nasa1
Zespół naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego będzie prowadził badania dotyczące możliwych technologii przetwarzania gruntu księżycowego w celu pozyskania materiałów budowlanych do wznoszenia baz księżycowych.
Naukowcy jednak nie będą pracować z oryginalnym gruntem księżycowym a wykorzystają jego symulanty.
– Oryginalnego gruntu księżycowego jest bardzo mało i rzadko jest on udostępniany do badań. Nasz zespół będzie pracować na symulantach gruntów księżycowych
(LSS – Lunar Soil Simulants). Symulanty takie można pozyskać od niektórych zagranicznych ośrodków badawczych. Być może uda się nawet opracować własny LSS w trakcie realizacji projektu – mówi dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. UWM z Katedry Inżynierii Budowlanej Wydziału Geoinżynierii.
Naukowcy chcą pozyskiwać regolit za pomocą technologii In-Situ Resource Utilisation (ISRU).
ISRU to gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystanie materiałów z kosmosu do wykorzystania w kosmosie. ISRU zmniejsza całkowity koszt misji kosmicznych i powiązane z nim ryzyka. W szczególności technologie związane z ISRU pozwolą w przyszłości na umożliwianie tankowania satelitów i statków kosmicznych paliwem wytworzonym na miejscu, konserwację i naprawę satelitów, ustanowienie gospodarki kosmicznej jak również załogową eksplorację Układu Słonecznego.
Obecnie naukowcy skupiają się na potencjalnym pozyskiwaniu zasobów kosmicznych z 3 obszarów: asteroid z zasobami węgla, wody i metali (duże ilości chondrytów węglowych byłyby opłacalną ekonomicznie rudą dla metali z grupy platynowców), Księżyca z zasobami tlenu i księżycowego regolitu oraz Marsa z dwutlenkiem węgla i zasobami wody podpowierzchniowej.
Badania powinny się zacząć w lipcu bieżącego roku, zaplanowano je na 3 lata. Kierownikiem zespołu jest dr hab. inż. Karol Seweryn, prof. Centrum Badań Kosmicznych PAN. Projekt finansuje Narodowe Centrum Nauki.

cbk-pan

(raj)

Źródło: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski