Blog

Powołano konsorcjum „Nauka dla morza”

Akademia Morska w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie weszły w skład konsorcjum naukowego „Nauka dla morza”, powołanego 22 listopada 2021 r. na Politechnice Gdańskiej.

Porozumienie w tej sprawie podpisali rektorzy ośmiu polskich uczelni, , które kształcą i prowadzą badania naukowe w obszarach związanych z morzem i zamierzają skonsolidować swoje działania na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

konwent_morski

 – Działając razem, poprzez wspólne ubieganie się o środki krajowe i unijne, jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby rynku oraz instytucji funkcjonujących w tych obszarach. Wierzę w to, iż podpisana deklaracja będzie miała wpływ na dalszy rozwój naszych uczelni oraz podniesie ich potencjał i prestiż – powiedział prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT, cytowany przez „Kurier Szczeciński”.

„W AMS zwróciliśmy szczególną uwagę na Morską Energetykę Wiatrową już jakiś czas temu, dlatego od października 2021 roku prowadzimy studia na Wydziale Mechanicznym: inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe. To właśnie tutaj kształcimy już teraz specjalistów eksploatacji przyszłych farm wiatrowych, które w najbliższych latach powstaną na polskim Bałtyku” – przypomina szczecińska Akademia Morska na swojej stronie internetowej.

offshore-farm-windturbines-near-dutch-coast

– Rozwijamy tematy badawcze, zaplecze naukowe i szkoleniowe naszej uczelni, a także podejmujemy aktywną i ścisłą współpracę z biznesem: z firmami specjalizującymi się w temacie energii odnawialnej, szczególnie energii pochodzącej z wiatru – przypomina JM Rektor dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS. – To ważny trend, dlatego z równym zapałem podejmujemy w tym temacie współpracę z uczelniami i instytucjami – dodaje.

Uczelnie będą współpracować w zakresie doradztwa na etapie przygotowania inwestycji offshore, założeń projektowych (rozpoznanie geologiczne, rozpoznanie geofizyczne, geotechnika, konstrukcje wsporcze i obiekty budowlane, sieci  elektroenergetyczne, oddziaływania środowiskowe itp.), nadzoru naukowego na etapie oceny merytorycznej składanych  ofert oraz w fazie budowy. Naukowcy włączą się w prace mające usprawnić eksploatację, diagnostykę i monitoring morskich farm wiatrowych,  zarządzanie nimi, badania zwiększające trwałość infrastruktury, urządzeń oraz instalacji. Przedmiotem ich zainteresowania będzie zarządzanie morskimi farmami wiatrowymi, w tym ich utrzymanie i eksploatacja w całym cyklu życia.

Poza szczecińskimi uczelniami konsorcjum tworzą również: Federacja Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa), Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Morski w Gdyni.

Konsorcjum „Nauka dla morza” powołano na Politechnice Gdańskiej podczas XII posiedzenie Konwentu Morskiego – organu doradczego powołanego w 2016 r przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W spotkaniu uczestniczył premier Mateusz Morawiecki.

(raj)

Źródło: Akademia Morska Szczecin, Kurier Szczeciński, gospodarkamorska.pl