Aktualności

Pozytywne wyniki kontroli na budowie MCN

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeprowadzili w drugiej połowie maja kontrolę na budowie. Sprawdzili między innymi dokumenty stwierdzające uprawnienia pracowników sprawujących samodzielne funkcje techniczne: kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz specjalisty sprawującego nadzór autorski.

Sprawdzono również dokumenty potwierdzające właściwości użytkowe zastosowanych na budowie materiałów, pali i zbrojenia. Kontrolujący
analizowali dziennik budowy i jego zgodność ze stanem faktycznym. Stwierdzono, że wpisy odzwierciedlają aktualny stan zaawansowania budowy oraz zgodność prowadzenia robót z zatwierdzonym projektem. Potwierdzono fakt prowadzenia monitoringu w trakcie prac budowlanych. Specjalistyczna firma prowadziła taki nadzór przy pomocy czujników mierzących poziom drgań podczas palowania. Monitorowanie nie wykazało żadnych skutków ubocznych dla sąsiadujących z budową obiektów. Pozytywne wyniki kontroli cieszą generalnego wykonawcę i inwestora. Mury Morskiego Centrum Nauki pną się szybko do góry. Tempo prac jest zauważalne również przez spacerowiczów podziwiających panoramę Wałów Chrobrego. Nawet kierowcy przejeżdżający estakadą Trasy Zamkowej mogą zauważyć konstrukcję kolejnej kondygnacji. Ekipy ERBUDU mają do wykonania wiele niełatwych zadań, które muszą być zgodne z projektem i spełniać precyzyjne wymogi techniczne. Pracę utrudnia epidemia koronawirusa nakładająca dodatkowe ograniczenia, które muszą być bezwzględnie przestrzegane na placu budowy.