Aktualności

Pozytywne wyniki kontroli na budowie Morskiego Centrum Nauki

Budowa MCN przeszła kontrolę dotyczącą wymogów certyfikatu LEED.

Sprawdzano stan budowy i wprowadzenie praktyk zarządzania mających na celu ograniczenie powstawania zanieczyszczeń. Skontrolowano między innymi: ogrodzenie terenu, zabezpieczenie wpustów deszczowych, sposób składowania materiałów budowlanych i odpadów oraz zabezpieczenie elementów systemu wentylacji. Wykonano dokumentację zdjęciową, która przekazana będzie do organu certyfikującego.
MCN będzie pierwszym budynkiem użyteczności publicznej – instytucją kultury w naszym województwie z certyfikatem LEED. Budynek spełni wiele kryteriów ekologicznych, takich jak: energooszczędność, odpowiedni dobór materiałów czy prowadzenie budowy. LEED ocenia przede wszystkim, w jaki sposób obiekty budowlane wpływają na środowisko naturalne i czy są „zielone”. Certyfikat potwierdza, że zarówno proces powstania budynku MCN, jak i jego eksploatacja ingeruje w środowisko w możliwie najniższym stopniu. Wymagania dotyczą m. in. wyboru dogodnej lokalizacji, zmniejszenia wpływu obiektu na środowisko, alternatywnych rozwiązań transportowych, ograniczenie zużycia energii oraz wody w budynku. Bierze się pod uwagę również ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a także zdrowie i komfort użytkownika poprzez zapewnienie odpowiednich warunków miejsc pracy, odpowiedniej akustyki pomieszczeń czy jakości powietrza. LEED skupia się również na odpowiedzialnym prowadzeniu budowy, minimalizacji powstawania odpadów, jakości materiałów budowlanych posiadających odpowiednie certyfikaty potwierdzające brak zawartości substancji niebezpiecznych. Certyfikat LEED jest wydawany przez amerykańską organizację GBCI (Green Business Certification). Organizacja ta zajmuje się weryfikacją dostarczonej dokumentacji i sprawdza zgodność z wymogami LEED. Kolejne kontrole odbędą się po oddaniu placu budowy inwestorowi.