Aktualności

Prezentacja logo Morskiego Centrum Nauki.

W MCN zaprezentowano dziś logo MCN. Wyłonieniem najciekawszej pracy zajął się sąd konkursowy pod przewodnictwem dr hab. Pauliny Olechowskiej z Uniwersytetu Szczecińskiego z udziałem prof. Waldemara Wojciechowskiego – kierownika Katedry Komunikacji Wizualnej Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuki w Szczecinie.

Swoje prace na konkurs zgłosiło 46 podmiotów. Pierwsze miejsce i nagroda w wysokości 10 tys. zł trafiła do pani Heleny Wawrzeniuk z Warszawy.

Jury wyróżniło również dwie prace, które uzyskały taką samą ilość punktów i ex aequo zajęły drugie miejsce: to prace pani Barbary Janczak z Krakowa oraz Jakuba Walkowicza ze Szczecina.

Helena Wawrzeniuk jest absolwentką wydziałów projektowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Politechniki w Mediolanie. W swoich pracach łączy projektowanie przestrzeni miejskich ze sztuką. Punktem wspólnym jej działań jest chęć zrozumienia i wpływania na przestrzeń, która nas otacza. Artystka dąży do tworzenia rzeczy nie tylko funkcjonalnych, „uszytych na miarę”, ale przede wszystkim takich, które wpływają na nasze emocje. Od 2013 roku realizuje prace dźwiękowe, świetlne oraz multimedialne w przestrzeniach publicznych Warszawy, również w parkach, bramach i podwórkach. Jest autorką m.in. takich projektów jak: „Dźwięki Domu”, „Planty na Ochocie”, „Fatamorgany Miejskie”, „Poetyka Miejskiego Krzaka”, „Archeologia Modernizmu”, „Śmieci czy Zasoby”. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stypendium Artystycznego Warszawy. Zajmuje się projektowaniem graficznym. Laureatka konkursu podjęła się również wykonania księgi znaku MCN.

SYMBOLIKA
Kształt zaprojektowanego logo jest inspirowany światem matematyki oraz przyrody. Krzywa wewnętrzna sygnetu stanowi spiralę równokątną, zwaną także spiralą logarytmiczną lub geometryczną. Taka odmiana spirali występuje w przyrodzie w kształtach m.in.: niektórych muszli wytwarzanych przez różne gatunki mięczaków (np.: występującego w Morzu Bałtyckim gatunku Zawitka (Cerithium)), ramion tropikalnych cyklonów, huraganów i galaktyk spiralnych. Zaprojektowana forma logo nawiązuje swoimi elementami również do innych symboli morza: rysunku fali morskiej, kolców muszli, rozpryśniętej wody, kształtu konika morskiego.