Aktualności

Przetarg na budowę Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie

31 maja 2019 r. o godz. 10.00 minął termin składania ofert w przetargu na wyłonienie generalnego wykonawcy budynku Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Wpłynęły 4 oferty.

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Zaoferowana cena ofertowa brutto Zaoferowany okres gwarancji
1. Mirbud S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice 114 021 000,00 zł 10 lat
2. Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa 106 158 721,77 zł 10 lat
3. FHU MULTI PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Mazowiecka 13b,70-526 Szczecin 106 718 261,88 zł 10 lat
4. ERBUD S.A., ul. Klimczaka 1 02-797 Warszawa 91 346 681,19 zł 10 lat

Kryteriami decydującymi o wartości ofert oprócz ceny były również kompetencje
i doświadczenie firmy. Generalny wykonawca ma na realizacje inwestycji 20 miesięcy. Zamawiający przeznaczył na ten cel ok. 66 mln zł brutto.

Kolejny etap realizacji projektu Morskie Centrum Nauki za nami. Poznaliśmy kwoty jakie GW chce przeznaczyć na budowę. Kosztorys inwestycji wynosi ok 66 mln brutto, zaproponowane kwoty zweryfikował rynek. Cieszę się ze swoje oferty złożyły firmy
o wysokiej renomie. Po weryfikacji ofert zastanowimy się nad montażem finansowym – powiedział dyrektor MCN Witold Jabłoński.

Przypomnijmy, że przetarg ogłoszono 12.02.2019 r. Firmy zainteresowane realizacją budowy składały do Krajowej Izby Odwoławczej odwołania, w których kwestionowały warunki udziału w postępowaniu i postanowienia umowy. Firmy skierowały do MCN około 100 pism,
w których sformułowano 750 pytań, na które MCN udzieliło odpowiedzi. Pytania dotyczyły przede wszystkim dodatkowych informacji na temat warunków technicznych, elektrycznych, teletechnicznych, przeciwpożarowych, zmiany technologii, a także wytycznych w zakresie wnoszenia wadium i serwisów gwarancyjnych. Pytania dotyczyły również zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i treści umowy. W związku ze zmianami SIWZ
i odpowiedziami na pytania przedłużono termin składania ofert do dnia 31 maja 2019r.

Celem działalności Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha jest „prowadzenie działalności kulturalnej oraz popularyzacja nauki, poprzez rozbudzanie
u zwiedzających ciekawości oraz inspirowanie do aktywnego poszukiwania i odkrywania odpowiedzi na otaczające nas zjawiska”. Dodatkowo Centrum ma „pobudzać w mieszkańcach Pomorza Zachodniego naturalną ciekawość, kreatywność oraz zainteresowanie różnymi aspektami nauk humanistycznych, przyrodniczych, technicznych i formalnych”.

Morskie Centrum Nauki w Szczecinie powołane zostało przez radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 12 września 2017 roku. Centrum odwołuje się do dziedzictwa i działalności profesora US, Jerzego Stelmacha.