Aktualności

Przetarg na wystawę stałą Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie

Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy Wystawy Stałej Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Zadaniem wykonawcy będzie: wykonanie, dostarczenie, zamontowanie, uruchomienie i serwis 213 eksponatów rozmieszczonych na 3 piętrach budynku. Oferta skierowana była do przedsiębiorców profesjonalnie realizujących wystawy dla muzeów, centrów nauki i innych podobnych obiektów. Szczegóły wraz z  koncepcją wystawy stałej
z opisem ponad 200 eksponatów oraz planem ich rozmieszczenia w budynku, opisem przedmiotu zamówienia, SIWZ i umową zamieszczono na stronie internetowej: bip.centrumnauki.eu

W poniedziałek 23 marca 2020 r. o godz. 10.00 minął termin składania ofert.

O godzinie 11.30 odbyło się otwarcie ofert.
Wpłynęła jedna oferta – od firmy TRIAS AVI Sp. z o.o. za 22 999 000 zł netto, brutto 28 288 770 zł, okres gwarancji 39 miesięcy.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie na podstawie kryteriów:

1) cena – 45 %

2) wizualizacja i plan grupy eksponatów – 40%

3) okres gwarancji – 15%

pkt 2 składa się z następujących podkryteriów:

  1. a) atrakcyjność wizualna eksponatów
  2. b) stylistyka i aranżacja grupy eksponatów
  3. c) funkcjonalność i ergonomia
  4. d) charakter, funkcjonalność i rozmieszczenie elementów informacji wizualnej

Termin wykonania zamówienia: do 22 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Oferty oceni  komisja w składzie:

Piotr Kossobudzki – edukator, popularyzator nauki, konsultant centrów nauki. Współtwórca i były wicedyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Autor koncepcji kilkunastu wystaw muzeów
i centrów nauki w Polsce.

Borys Zieleniak – inżynier, podwójny absolwent Politechniki Warszawskiej z unikalnym doświadczeniem z zakresu tworzenia centrów nauki. Współtwórca sukcesu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. niezależny doradca, projektant i inżynier łączy doświadczenie tworzenia i zarządzania centrami nauki z doświadczeniami w zakresie produkcji wystaw, procedur ich pozyskiwania oraz projektowania i wytwarzania eksponatów interaktywnych.

Bartosz Klepacki – absolwent Fizyki na Uniwersytecie Szczecińskim. Magistrant patrona MCN prof. Jerzego Stelmacha. Od 15 lat propagator interaktywnej nauki. Były pracownik i opiekun wystawy Eureka- jednej z pierwszych wystaw interaktywnych w Polsce. Były pracownik Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Specjalista ds. wystaw w Morskim Centrum Nauki
w Szczecinie.

Przemysław Kowalewski – specjalista w dziedzinie marketingu i zarządzania. Stypendysta University of Exeter w Wielkiej Brytanii. Były wiceburmistrz Gryfic i wykładowca na Wyższej Szkole Zarządzania im. Bogdana Jańskiego w Szczecinie. Specjalista ds. edukacji w Morskim Centrum Nauki
w Szczecinie.

Po otwarciu ofert komisja rozpoczęła pracę nad analizą wszystkich dokumentów, najpierw pod względem formalnym, później merytorycznym. Po zakończeniu prac komisja przedstawi swoją ocenę dyrekcji Morskiego Centrum Nauki.