Blog

R/V „Oceanograf” wypłynął w rejs badawczy.

W ciągu 23 dni około stu naukowców reprezentujących międzynarodowy sojusz SEA-EU przeprowadzi pięć jednodniowych rejsów badawczych oraz trzy złożone projekty. 26 maja wypłynął z Gdańska katamaran Uniwersytetu Gdańskiego R/V „Oceanograf”.

Jednym z celów naukowych rejsu jest porównanie cech danego obszaru morskiego z innymi obszarami wzdłuż zachodniego brzegu Europy. Badana jest jakość powietrza, akumulacja gazu w osadach powierzchniowych oraz poziom mikroplastików w europejskich wodach przybrzeżnych.        

ug3                

– W tak szerokiej skali geograficznej tego typu badania nie były jeszcze przeprowadzane, czyli w pewnym sensie nasze wyniki będą miały charakter unikatowy, a nawet pionierski – powiedział o badaniach dotyczących mikroplastików koordynator komitetu naukowego rejsu, dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG. 

 

W Kilonii część polskich naukowców wymieni się z zespołem badawczym miejscowego Uniwersytetu Chrystiana Albrechta. 17 czerwca „Oceanograf” zacumuje w Kadyksie a trzy dni później rozpocznie powrót do portu macierzystego w Gdyni.

ug1

Bieżące relacje z rejsu, informacje o prowadzonych badaniach i wywiady z naukowcami. Publikowane będą na stronie: sea-eu | Aktualności – Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl)

2-56

R/V „Oceanograf” jest uznawany za najbardziej zaawansowaną jednostką badawczą swojego typu w Europie. W pierwszy rejs badawczy wypłynął pod koniec 2017 roku. Katamaran Uniwersytetu Gdańskiego posiada sześć pomieszczeń przeznaczonych dla badaczy: laboratorium mokre, laboratorium pomiarowe, laboratorium sterylne, laboratorium termostatyzowane, stację badań aerozoli oraz pokład namiarowy. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom do obsługi statku potrzebne jest zaledwie siedem osób, dzięki czemu stanowiskach badawczych może pracować do dwudziestu trzech naukowców. Jak podaje Uniwersytet Gdański do dyspozycji zespołu badawczego jest nowoczesny sprzęt. Na co dzień  wykorzystywane są urządzenia do połowu włokami dennymi, pelagicznymi i rozprzowymi oraz stacja meteorologiczna. Do badania tego, co znajduje się pod statkiem, służą przeróżne sondy i sonary z echosondą wielowiązkową na czele. Dzięki temu ostatniemu urządzeniu statek może mapować kształt dna morza. Dane ze sprzętu badawczego mogą posłużyć także do opisania innych czynników m.in. rodzaju osadu obecnego na dnie. Badanie struktury dna morza, czy pobieranie próbek pozwala badaczom wykonać wibrosonda i zaawansowany pojazd podwodny ROV. 

banner-mapa-cambiado

Zanurzenie ”Oceanografu” wynosi zaledwie dwa metry, co umożliwia badanie dna na obszarach nieosiągalnych dla konwencjonalnych statków. „Oceanograf” ma napęd hybrydowy. Cały statek jest zasilany prądem wytwarzanym przez cztery agregaty prądotwórcze produkujące prawie 1300KW. Moc tego rzędu pozwala na jednoczesne napędzanie statku i prowadzenia badań. Zasięg tej jednostki przy prędkości roboczej 10 węzłów to ponad 4400 km. Autonomiczność statku została określona na 21 dni.

logo_seaeu4

„European University of the Seas” (SEA-EU) to międzynarodowy sojusz powołany w październiku 2019 r. jako część flagowej inicjatywy Komisji Europejskiej „Uniwersytet Europejski”. Jego celem jest odnowienie wizji uniwersytetów jako kluczowych ośrodków kształtujących przyszłość Europy. Jako sojusz sześciu europejskich i nadmorskich uniwersytetów z Kadyksu, Brestu, Kilonii, Gdańska, Splitu i Malty pracuje w oparciu o zintegrowaną, długoterminową strategię edukacyjną i badawczą. SEA-EU będzie angażować się we wspólne wysiłki na rzecz zrównoważonego i odpornego na wykluczenie rozwoju planety

(raj)

Źródło: Uniwersytet Gdański