Aktualności

Realizacja inwestycji Morskie Centrum Nauki w Szczecinie

Trwa procedura wyboru generalnego wykonawcy budowy Morskiego Centrum Nauki
w Szczecinie. 31 maja minął termin składania ofert.
Wpłynęły cztery propozycje od firm:
Mirbud S.A., Budimex S.A., FHU MULTI PROJEKT Spółka z o.o. i ERBUD S.A.

4 czerwca dyrektor Morskiego Centrum Nauki Witold Jabłoński skierował do Zarządu
Województwa Zachodniopomorskiego pismo z informacją na temat aktualnego stanu realizacji inwestycji, dotychczasowego przebiegu procedury przetargowej wraz z danymi na temat odwołań składanych przez zainteresowane firmy i decyzji Krajowej Izby Odwoławczej.
Na budowę MCN przeznaczyło 66 mln. zł brutto.

Najniższą cenę: 91 mln. zł brutto zaproponowała firma ERBUD S.A. Cena realizacji inwestycji przekracza założenia kosztorysu.
11 czerwca Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyraził zgodę na zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego polegające na zwiększeniu finansowania projektu o 8 mln. euro z Regionalnego Programu Operacyjnego
i przesunięciu 11 mln. zł z budżetu województwa.

17 czerwca Zarząd Województwa podjął uchwałę o skierowaniu na Sejmik propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego, uwzględniającą zwiększenie finansowania. Decyzję o ewentualnych zmianach podejmą radni
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego na sesji 28 czerwca 2019 r.