Aktualności

Ruszyła procedura wyboru wykonawcy

Zgodnie z planem Morskie Centrum Nauki przystępuje do procedury wyboru wykonawcy wystawy stałej . MCN zamierza przeznaczyć na wystawę stałą złożoną z 212 elementów – urządzeń interaktywnych kwotę ok. 23 mln zł netto. Dzisiaj do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało wysłane ogłoszenie o przetargu. Za kilka dni pełna dokumentacja – Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia będzie dostępna na stronie BIP oraz bip.centrumnauki.eu