Aktualności

Sejmik o MCN

Na sesji 28 czerwca 2019 r. radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zdecydowali
o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczących środków na budowę Morskiego
Centrum Nauki. Sejmik większością głosów uchwalił zwiększenie finansowania projektu o 8 mln. euro
z Regionalnego Programu Operacyjnego i przesunięciu 11 mln. zł z budżetu województwa. Spośród
21 obecnych na sesji radnych za uchwałą było 14, przeciw głosowało 7.
Decyzja Sejmiku daje możliwość realizacji inwestycji – budowy Morskiego Centrum Nauki
w Szczecinie. W wyniku przesunięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na ten cel przeznaczono 132
mln. zł brutto. Decyzja radnych umożliwia także wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji.