Aktualności

Spotkanie z wykonawcą wystawy stałej w Morskim Centrum Nauki

W MCN odbyło się spotkanie z przedstawicielami wykonawcy wystawy stałej – firmy TRIAS – dotyczące omówienia szczegółów technicznych.

W naradzie uczestniczyli: Jacek Augustyn – firma TRIAS, Paweł Szematowicz z ERBUDU – generalnego wykonawcy inwestycji, a także członkowie komisji przetargowej: Bartosz Klepacki z MCN, członek Rady Programowej MCN Piotr Kossobudzki i Borys Zieleniak – ekspert z Warszawy. Na spotkaniu omówiono procedury dotyczące prac nad wykonaniem poszczególnych elementów wystawy. Wkrótce powstaną wizualizacje, potem prototypy, następnie rozpocznie się produkcja eksponatów. Pierwsze z nich zaczną być montowane w budynku MCN już jesienią tego roku.

Z generalnym wykonawcę – firmą ERBUD rozmawiano o współpracy przy podłączaniu eksponatów do sieci powstających w budynku i o ewentualnych kolizjach, które mogą wyniknąć podczas montażu wystawy. Strony ustaliły szczegóły techniczne dotyczące wzajemnej komunikacji i wymiany informacji. Rozmawiano o terminach realizacji poszczególnych etapów zamówienia, zwłaszcza o procesie tworzenia najbardziej skomplikowanych technicznie eksponatów. Omówiono harmonogram rzeczowo – finansowy.
Umowę na wykonanie wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki podpisano w grudniu 2020 roku. Na realizację zlecenia firma TRIAS ma 21 miesięcy. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, montaż i uruchomienie interaktywnej wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. W skład wystawy stałej MCN wchodzą:
a) 213 stanowisk (eksponatów) interaktywnych o różnorodnym charakterze i sposobie interakcji (m.in. mechaniczne, robotyczne, multimedialne, wodne),
b) treści multimedialne (prezentacje, aplikacje i inne) towarzyszące eksponatom oraz prezentowane samodzielnie, w oderwaniu od eksponatów. W przypadku części treści multimedialnych (filmy, nagrania dźwiękowe), w szczególności dotyczących osób i wydarzeń związanych ze Szczecinem i Pomorzem Zachodnim,
c) scenografia (oryginalne, autentyczne i stylizowane elementy wyposażenia statków, narzędzia i przyrządy związane z żeglugą i różnymi pracami na morzu, zabudowa w postaci ścianek, wydruki na tkaninach, zdjęcia i grafiki, wydruki wielkoformatowe, nadruki i naklejki na podłodze i ścianach. Część obiektów oryginalnych wchodzących w skład scenografii dostarcza MCN,
d) oświetlenie scenograficzne i stanowiskowe (budujące nastrój, służące przeprowadzeniu doświadczenia lub doświetlające miejsce prowadzenia doświadczenia) i nagłośnienie ekspozycyjne
e) komunikaty ekspozycyjne w języku polskim i angielskim (instrukcje obsługi oraz objaśnienia-komentarze edukacyjne);
f) system informacji wizualnej (nazwy działów, grup, eksponatów, wskaźniki kierunku i rozkładu ekspozycji, plany ekspozycji i inne);
g) system filtrowania i uzdatniania wody dla eksponatów wodnych;
h) system zarządzania ekspozycją, składający się z niezbędnego sprzętu i oprogramowania, umożliwiający zdane włączanie i wyłączanie eksponatów oraz zbierający i prezentujący dane o stanie eksponatów i ich ew. awariach.
Na stronie internetowej bip.centrumnauki.eu zamieszczono szczegóły dotyczące zamówienia oraz koncepcję wystawy stałej z opisem ponad 200 eksponatów wraz z planem ich rozmieszczenia w budynku a także opis przedmiotu zamówienia, SIWZ i umowę.